• Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan

    Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan

    Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách của nhóm các chuyên gia, các thầy giáo với sự tham gia đông đảo của các đồng nghiệp tham dự trường hè 2007 về chuyên đề Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan. Cuốn sách này nhằm cung cấp một số kiến thức chuyên đề bất đẳng thức ở mức độ khó về toán rời rạc.

     160 p cit 19/07/2012 160 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số