• Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Software management - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Software management - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý phần mềm trong Linux. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định dạng tên phần mềm, phần mềm phụ thuộc, repository, quản lý phần mềm trên Redhat/Debian,...và những nội dung liên quan khác.

   26 p cit 21/04/2016 75 1

 • Bài giảng Các mô hình phát triển phần mềm

  Bài giảng Các mô hình phát triển phần mềm

  Bài giảng Các mô hình phát triển phần mềm giới thiệu tới các bạn những loại mô hình trong phát triển phần mềm như mô hình tuyến tính (mô hình thác nước, mô hình prototype); mô hình vòng lặp; mô hình tăng trưởng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   29 p cit 21/04/2016 217 1

 • Bài giảng Vòng đời và hệ thống tư duy

  Bài giảng Vòng đời và hệ thống tư duy

  Bài giảng "Vòng đời và hệ thống tư duy" trình bày tổng quan về vòng đời, lược sử của kỹ thuật và môi trường, tư duy vòng đời, vòng đời sản phẩm có đơn giản, tư duy vòng đời và đánh giá vòng đời không làm được,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   17 p cit 21/04/2016 127 2

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

  Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

  Giao tiếp qua điện thoại là hình thức giao tiếp phổ biến, đây là hình thức giao tiếp nhanh và tiện lợi nhất hiện nay. Đề tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại".

   14 p cit 21/04/2016 1095 1

 • Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Cùng tìm hiểu định nghĩa tầng ứng dụng; vai trò của giao thức trong truyền thông giữa các ứng dụng khách và ứng dụng phục vụ; tính năng, hoạt động của một vài giao thức phổ biến ở tầng ứng dụng (HTTP, DNS, SMTP) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng" do Lương Ánh Hoàng biên soạn.

   18 p cit 23/03/2016 114 2

 • Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng do Lương Ánh Hoàng biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mạng; xây dựng mạng gia đình và văn phòng; thao tác trên chương trình mô phỏng; thực hành trên thiết bị.

   25 p cit 23/03/2016 99 2

 • Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Đến với "Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính" các bạn sẽ được tìm hiểu về việc mô tả cấu trúc của một mạng máy tính, bao gồm các thiết bị, phương tiện truyền dẫn cần thiết; giải thích chức năng của các giao thức trong truyền thông mạng; ưu điểm của việc sử dụng mô hình phân lớp mạng;...

   30 p cit 23/03/2016 170 2

 • Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận hướng đến trình bày vai trò của các giao thức tầng giao vận; phân tích ứng dụng và hoạt động của giao thức TCP; phân tích hoạt động của giao thức UDP. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   23 p cit 23/03/2016 106 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị" trình bày các nội dung: Khái niệm, cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đường lối xây dựng HTCT thời kỳ trước đổi mới(1945 – 1989),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p cit 25/02/2016 205 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN " giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, sự hình thành tư duy của Đảng, chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cit 25/02/2016 147 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội " trình bày các nội dung: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   71 p cit 25/02/2016 146 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí

  Nội dung của Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí là: Xây dựng một Nhà nước hợp hiến, quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước đủ đức và tài, liên hệ với nước ta hiện nay.

   26 p cit 25/02/2016 114 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số