• Trắc nghiệm Marketing - Bộ 03 (Có đáp án)

  Trắc nghiệm Marketing - Bộ 03 (Có đáp án)

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Trắc nghiệm Marketing" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án về Marketing. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   8 p cit 27/09/2016 240 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Chương 3 trình bày những kiến thức về hành vi khách hàng (Customer behaviours). Mục tiêu của chương 3 gồm: Giới thiệu tổng quan về hành vi mua của khách hàng, mục tiêu nghiên cứu hành vi mua của khách hàng, hành vi mua của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng tổ chức.

   13 p cit 27/09/2016 141 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 7 trình bày những nội dung về chiến lược định giá (Pricing Strategy). Mục tiêu chương này: Ý nghĩa của giá cả trong marketing, một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho thương hiệu, các phương thức định giá và chiến lược định giá tổng hợp, các chiến lược định giá, quy trình định giá, một số chiến...

   9 p cit 27/09/2016 169 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 9 trình bày về chiến lược phân phối (Distribution strategy). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Vai trò của phân phối trong marketing, khái niệm kênh phân phối, các kênh phân phối phổ biến, các quyết định khi thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cit 27/09/2016 192 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về phân tích môi trường Marketing của doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giới thiệu tổng quát về môi trường vi mô – vĩ mô, phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành và năng lực cạnh tranh trong ngành).

   7 p cit 27/09/2016 147 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 5 trình bày về phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu. Mục tiêu chương này gồm có: Lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc; đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn chiến lược thị trường; sự khác biệt giữa sản phẩm và thương...

   8 p cit 27/09/2016 186 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Chương 8 nghiên cứu về chiến lược xúc tiến (Promotion Strategy). Chương này giúp người học tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm và vai trò của xúc tiến trong marketing; xúc tiến và các công cụ quảng bá thương hiệu (quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, chào hàng cá nhân, marketing trực tiếp); mô hình truyền tin và ý nghĩa của việc ứng dụng...

   10 p cit 27/09/2016 143 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Chương 6 trình bày về chiến lược sản phẩm (Product strategy). Chương này cho thấy tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh; chiến lược sản phẩm (chiến lược tập hợp sản phẩm, chiến lược dòng sản phẩm và chiến lược cho một sản phẩm cụ thể); chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển sản phẩm mới. Mời tham khảo.

   10 p cit 27/09/2016 267 1

 • Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06

  Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06

  Tài liệu "Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về bản chất Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, hành vi mua của khách hàng, hành vi mua của khách hàng,...

   20 p cit 27/09/2016 276 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing (Có đáp án)

  Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing (Có đáp án)

  Cùng tham khảo tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing" dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

   13 p cit 27/09/2016 399 1

 • Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn: Marketing

  Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn: Marketing

  Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn Marketing cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về bản chất của Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, hành vi mua của khách hàng,... Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và ôn thi.

   30 p cit 27/09/2016 204 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Phương pháp chọn mẫu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

   60 p cit 27/09/2016 147 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số