• Ebook Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp' trình bày về các hệ thống thông tin quản lý tích hợp; đầu tư CNTT để biến đổi doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế; vấn đề quản lý ứng dụng CNTT và quản trị dự án HTTT trong doanh nghiệp,.. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư, các chuyên viên...

   78 p cit 21/04/2016 187 2

 • Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I giới thiệu về Dynamips, cài đặt GSN3, IOS Images, sử dụng tài nguyên, cấu hình Dynamips, chạy một bài lap cơ bản, làm việc với Console, tính toán giá trị Idle - PC, sử dụng một thiết bị Frame Replay,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

   24 p cit 21/04/2016 145 2

 • Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II gồm các nội dung sau: giao tiếp với mạng thực, sử dụng thiết bị Ethernet Swithch, sử dụng thiết bị Hub, WIC Modules, tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ, bắt gói tin, lưu và nạp một mô hình mạng, những lệnh/ tính năng khác, các phần cứng hiện tại đã mô phỏng được. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho...

   26 p cit 21/04/2016 89 2

 • Ebook Microsoft Exchange Server 2003

  Ebook Microsoft Exchange Server 2003

  Ebook Microsoft Exchange Server 2003 cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, tính năng của Microsoft Exchange Server 2003; cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2003; quản trị hệ thống Microsoft Exchange Server 2003.

   139 p cit 21/04/2016 182 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa) nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   49 p cit 21/04/2016 202 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong "Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   89 p cit 21/04/2016 176 2

 • Ebook Ethernet: The definitive guide - Phần 1

  Ebook Ethernet: The definitive guide - Phần 1

  This book shows how Ethernet components can be combined to create Ethernet LANs. While some basic network designs are shown in this book, there are an infinity of network designs that can be built using Ethernet, ranging from the smallest workgroup on up to very large enterprise networks that support tens of thousands of computers.

   251 p cit 23/03/2016 164 1

 • Ebook Network security illustrated: Phần 1

  Ebook Network security illustrated: Phần 1

  Security concepts are organized based on business needs, as opposed to tech-nological similarity. We’ve tried to focus on how these concepts relate in terms of practical business functionality. For example, network monitoring is discussed in Part 1, "Managing Security " rather than in a section on intrusion detection. For people with a technical background, this method of organization may seem strange. But one of our goals is to change the...

   276 p cit 23/03/2016 151 0

 • Ebook Ethernet: The definitive guide - Phần 2

  Ebook Ethernet: The definitive guide - Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Pc Underground to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: multi-segment configuration guidelines, building your ethernet system, structured cabling, twisted-pair cables and connectors, fiber optic cables and connectors,... Invite you to consult.

   276 p cit 23/03/2016 126 1

 • Ebook Building internet firewalls: Phần 1

  Ebook Building internet firewalls: Phần 1

  This book is a practical guide to building your own firewall. It provides step-by-step explanations of how to design and install a firewall at your site and how to configure Internet services such as electronic mail, FTP, the World Wide Web, and others to work with a firewall. Firewalls are complex, though, and we can't boil everything down to simple rules.

   209 p cit 23/03/2016 112 1

 • Ebook Network security illustrated: Phần 2

  Ebook Network security illustrated: Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Network security illustrated to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: Connecting networks, hardening networks, storing information, hiding information, accessing information. Invite you to consult.

   173 p cit 23/03/2016 110 1

 • Ebook Building internet firewalls: Phần 2

  Ebook Building internet firewalls: Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Pc Underground to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: This part of the book describes the details of how to configure Internet services in a firewall environment. It presents general principles and then describes the details for nearly a hundred specific services. It concludes with two extended examples of configurations for sample firewalls.

   333 p cit 23/03/2016 122 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số