• Giáo trình toán chuyên đề: Hàm biến phức và phương trình vật lý-toán

    Giáo trình toán chuyên đề: Hàm biến phức và phương trình vật lý-toán

    Giải tích phức, hay còn gọi là lý thuyết hàm biến phức, là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ hàm sốmột hay nhiều biến và các biến số đều là số phức(các ánh xạ giữa C^n và C^m). khoảng hơn 50 năm trước, dựa trên sự phát triển của Giải tích hàm, Giải tích phức đã nghiên cứu các ánh xạ giữa các không gian vector topo phức vô hạn...

     156 p cit 19/07/2012 190 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số