• Final research report "THE REAL SITUATION AND BAD EFFECST WHEN THE THUONG TIN HIGH SCHOOL STUDENTS ABUSE MOBILE PHONES"

  Final research report "THE REAL SITUATION AND BAD EFFECST WHEN THE THUONG TIN HIGH SCHOOL STUDENTS ABUSE MOBILE PHONES"

  The age of information and technology has brought mankind lots of the “breakthrough” inventions, in which the appearances of mobile phones with the cheap costs and high application has made the great changes for people’s lives, especially for the youth. Most of the cities- dwellers possess one or more hand phones, in particular, the secondary and college students do.

   20 p cit 20/11/2013 137 1

 • báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

  báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

  Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Nền kinh tế nước ta có những bước chuyển biến lớn và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định ,cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch, tình trạng lạm phát đang được ngăn chặn và đẩy lùi . Đời sống vật chất và tinh...

   74 p cit 20/11/2013 529 3

 • Báo cáo tốt nghiệp: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

  Báo cáo tốt nghiệp: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: “phương pháp trả lương tại công ty cms"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   58 p cit 20/11/2013 126 6

 • Tiểu luận "Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến kinh tế thế giới"

  Tiểu luận "Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến kinh tế thế giới"

  Cuộc khủng hoảng lần này không phải là quá bất ngờ với giới tài chính Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Nó là kết quả của một chuỗi những rủi ro liên tiếp mà chính các tổ chức tài chính, ngân hàng ở Mỹ tạo ra cho chính mình. Có thể tóm lại một số nguyên nhân chính, mà thực chất là hệ quả của nhau – đã dẫn đến cuộc khủng hoảng...

   52 p cit 20/11/2013 105 3

 • Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản: Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán

  Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản: Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận môn kiểm toán căn bản: sự hình thành và phát triển của kiểm toán', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   46 p cit 20/11/2013 195 4

 • Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

   Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

   63 p cit 20/11/2013 120 3

 • Tiểu luận: Thị trường ngoại hối

  Tiểu luận: Thị trường ngoại hối

  Thị trường ngoại hối :được hình thành và hoạt động từ rất lâu trên thế giới. Nó thực sự tối cần thiết cho sự phát triển kinh tế cũng như sự tăng trưởng trong tương lai của một nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

   20 p cit 20/11/2013 155 2

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu

  Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu

  Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ, mua bán trao đổi. Là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tính lưu động nhất, dễ chuyển đổi thành tài sản khác nhất. Sự luận chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.

   33 p cit 20/11/2013 122 5

 • Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại...

   7 p cit 20/11/2013 77 1

 • Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động. Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dịch vụ trong nước, ưu tiên cho...

   53 p cit 20/11/2013 91 4

 • 20 TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  20 TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  Trong nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia là rất phong phú và đa dạng, bao gồm: thương mại, đầu tư, du lich, văn hóa, quân sự, chính trị,… Những mối quan hệ này tạo nên nguồn thu, chi ngoại tệ cho một quốc gia và được phản ánh chặt chẽ trên cán cân thanh toán. Trong điều kiện nền kinh tế mở hiện nay, việc theo...

   24 p cit 20/11/2013 155 2

 • Đề tài: Bàn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Đề tài: Bàn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Trong điều kiện của một nền kinh tế thị trường mở, thương mại quốc tế trở thành phổ biến. Việc thanh toán giữa các quốc gia nhất thiết phải sử dụng tiền tệ của nước này hay nước khác. thường được gọi tắt là tỷ giá

   36 p cit 20/11/2013 117 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số