• Luận văn: Phân tích và thiết kế chương trình quản lý khách khạn

  Luận văn: Phân tích và thiết kế chương trình quản lý khách khạn

  Visual Basic 6.0 (VB) là con đường nhanh nhất, đơn giản nhất để tạo ứng dụng Windows. VB 6.0 hỗ trợ một cách lập trình tương đối mói - OOP VB 6.0 hỗ trợ quản lý CSDL và Internet, đặc biệt là quản lý CSDL VB 6.0 gắn liền với khái niệm lập trình trực quan VB 6.0 có nhiều tính năng mới, công cụ ActiveX cho phép dùng những ứng dụng khác như MS Word....

   24 p cit 24/04/2013 170 2

 • Luận văn: Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa

  Luận văn: Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa

  Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt hầu hết các lĩnh vực trong công tác quản lý. Dễ dàng thấy được việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một ứng dụng quan trọng trong rất nhiều ứng dụng cơ...

   18 p cit 24/04/2013 146 2

 • Luận văn: Hệ hỗ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

  Luận văn: Hệ hỗ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

  Nghiên cứu các phương pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải quyết những vấn đề của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu. -Hệ thống mới phi có...

   42 p cit 24/04/2013 115 2

 • Luận văn: Xây dựng ứng dụng Webmail

  Luận văn: Xây dựng ứng dụng Webmail

  JRun là ứng dụng trình chủ Java (Java Web Server) nhằm phục vụ những công nghệ mới nhất của Java như Servlet/JSP và EJB Mã nguồn của Servlet được biên dịch ra mã Byte - code của Java. Servlet dễ sử dụng và phát triển những ứng dụng Web nhanh hơn CGI. Servlet chạy tự động khi chúng được gọi từ trình chủ (Web server) Servlet chạy toàn bộ trên máy ảo Java,...

   30 p cit 24/04/2013 109 3

 • Luận văn: Tiếp cận và xây dựng ứng dụng E-STỎE theo công nghệ J2EE với Rational Rose và UML

  Luận văn: Tiếp cận và xây dựng ứng dụng E-STỎE theo công nghệ J2EE với Rational Rose và UML

  Mục đích của đồ án Tìm hiểu phương pháp phân tích thiết kế ứng dụng theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ UML. Tiếp cận công nghệ J2EE trong việc xây dựng ứng dụng đa tầng, phân tán. Tiếp cận đặc tả EJB, công nghệ JSP, Servlet, … của kiến trúc J2EE. Xây dựng ứng dụng demo các công nghệ nói trên. Minh họa cách sử dụng Rational Rose. Phát...

   32 p cit 24/04/2013 120 2

 • Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới Cursor Mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới Cursor Mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Môi trường lập trình Windows về cơ bản là dựa trên bộ hàm API (Application Programmer Interface), no có chức năng như các ngặt trong bảng vector ngặt cuả DOS, nhưng nó thân thiện hơn ở chỗ cach goi ham API giống hệt csch goi hàm cuả ngôn ngữ cấp cao, mỗi hàm có một tên goi han hoi, va tên goi thương đươc đặt rất phù hợp với công dụng cuả hàm (mặc dù có...

   26 p cit 24/04/2013 94 2

 • Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức - tiền lương cho UBND Tỉnh Bình Tuận

  Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức - tiền lương cho UBND Tỉnh Bình Tuận

  Cách tình lương công chức Tổng Lương = (290.000 * hệ số lương)*%hưởng + (290.000 * tổng hệ số phụ cấp) Trong đó - 290.000 là tổng mức lương cơ bản mỗi công chức được hưởng - Tổng hệ số phụ cấp là bằng tổng hệ số các khoản phụ cấp mà công chức được hưởng Các công chức có hệ số lương từ 1,78 trở lên thì sau 3 năm kể từ ngày...

   25 p cit 24/04/2013 126 2

 • Luận văn: Xây dựng Diễn đàn trên mạng

  Luận văn: Xây dựng Diễn đàn trên mạng

  Giới thiệu ngôn ngữ Java - Java là một ngôn ngữ được thiết kế cho mục đích đa nền - Được biên dịch thông qua máy tính ảo Java (Virtual Machine) - Ngôn ngữ giống như C/C++ nhưng cách lập trình thì khác Các công nghệ liên quan Môi trường làm việc của chương trình bao gồm -Web server : JRun 3.1 -JDK 1.3 -CSDL SQL 2000 -Chuẩn kết nối: JDBC – ODBC

   33 p cit 24/04/2013 123 3

 • Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Nhiệm vụ của đề tài 1. Thay thế việc ghi chép vào sổ sách bằng cách nhập, xuất, xử lý và lưu trữ lượng thông tin khổng một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn về dữ liệu. 2. Đáp ứng kịp thời các thông tin cho người kế toán và cung cấp giao diện gần gũi với người sử dụng. 3. Chương trình phải có tính mở và phân quyền sử dụng. Vì mỗi...

   28 p cit 24/04/2013 192 2

 • Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  1. Kế toán Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quản sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước, cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp....

   29 p cit 24/04/2013 196 2

 • Luận văn: Nét Âm Thanh File *.Wav theo chuẩn MPEG

  Luận văn: Nét Âm Thanh File *.Wav theo chuẩn MPEG

  Sóng âm - Là một loại sóng cơ có biên độ dao động nhỏ mà thính giác nhận biết được. Thí dụ dao động phát ra từ dây đàn, mặt trống ... đang rung động - Trong không khí cũng như trong mọi chất khí khác, những dao động truyền đi dưới dạng sóng dọc, khi đến tai người những dao động có tần số từ 16 đến 20000 Hz sẽ gây cảm giác đặc biệt về...

   17 p cit 24/04/2013 48 2

 • Luận văn: Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe

  Luận văn: Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe

  Tối ưu hóa quy trình quản lý để tin hóa từng phần và toàn bộ bài toán, nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính và thúc đẩy sự phát triển của xã hội Giải quyết nhu cầu GPLX cho người dân một cách nhanh gọn, chính xác và kịp thời Giải quyết hiệu quả khối lượng lưu trữ và công tác tìm kiếm GPLX Góp phần nâng cao trình độ tin học hóa...

   28 p cit 24/04/2013 145 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số