• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 do Phan Trung Kiên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức chung về máy tính, đây là những kiến thức cơ bản và là nền tảng mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm, mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

   113 p cit 29/10/2016 307 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 do Phan Trung Kiên biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về hệ thống nhớ của máy tính với những nội dung cơ bản như tổng quan về hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ Cache, bộ nhớ ngoài.

   97 p cit 29/10/2016 314 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi, phương pháp phân tích môi trường ngoại vi.

   21 p cit 29/10/2016 246 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

  Chương 4 cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin quản trị. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các loại thông tin cần thiết cho quản trị chiến lược, biết các nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược, biết được các phương pháp phân loại thông các thông tin sau khi thu thập.

   10 p cit 29/10/2016 168 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ giúp người học có thể: Hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp, biết tầm quan trọng của phân tích môi trường nội bộ, biết được phương pháp phân tích môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cit 29/10/2016 262 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về quản trị chiến lược, yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược, quy trình quản trị chiến lược, các cấp quản trị chiến lược, các loại chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cit 29/10/2016 261 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu về sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

   16 p cit 29/10/2016 170 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

   29 p cit 29/10/2016 284 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   29 p cit 29/10/2016 217 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 2 trang bị cho người học kiến thức về phân tích môi trường ngoại vi. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường ngành, phân tích môi trường đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cit 29/10/2016 160 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 8: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 8: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

  Chương 8 - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng. Mục tiêu của chương này giúp người học có thể: Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng, biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng.

   25 p cit 29/10/2016 321 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p cit 29/10/2016 198 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số