• Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

    Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

    Nội dung Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp gồm có: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp (bản chất truyền thông marketing, xây dựng truyền thông hiệu quả), quảng cáo, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp, marketing trên mạng internet.

     78 p cit 06/05/2014 279 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số