• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 7 Vấn đề an toàn trong Thương mại điện bày tử, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu về cấu hình mạng thương mại điện tử an toàn, tổ chức mạng an toàn, cấu trúc bảo an DMZ,...

   19 p cit 15/05/2016 107 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 8 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này có nội dung trình bày sau: Định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet Database Marketing.

   22 p cit 15/05/2016 133 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Trần Hoài Nam

  Chương 2 Các mô hình kinh doanh điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về mô hình kinh doanh, các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh cơ bản.

   16 p cit 15/05/2016 186 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Chương 4 Các hệ thống thanh toán điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua các nội dung chính sau: giới thiệu về thanh toán và các vấn đề đặt ra đối với thanh toán điện tử, các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản.

   11 p cit 15/05/2016 132 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Trần Hoài Nam

  Chương 3 An toàn thương mại điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, để nắm rõ nội dung kiến thức cụ thể trong chương này mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   16 p cit 15/05/2016 138 2

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương 5 Chiến lược hậu cần thương mại điện tử thuộc bài giảng hậu cần thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: xây dựng chiến lược hậu cần thương mại điện tử, thuê ngoài dịch vụ hậu cần, hậu cần ngược, tổ chức và kiểm soát hoạt đồng hậu cần.

   34 p cit 15/05/2016 163 2

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Trần Hoàng Nga

  Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Trần Hoàng Nga

  Nội dung trong chương 3 của bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử trình bày về chữ ký điện tử, chữ ký số và chứng cứ trong giao dịch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài học.

   9 p cit 15/05/2016 224 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Trần Hoàng Nga

  Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Trần Hoàng Nga

  Chương 1 cuả bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT) trình bày khái quát về thương mại điện tử và pháp luật điều chỉnh. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm TMĐT; các hình thức TMĐT; lịch sử hình thành của pháp luật điều chỉnh TMĐT; điều chỉnh pháp luật đối với TMĐT. Mời bạn cùng tham khảo.

   31 p cit 15/05/2016 166 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử (40tr)

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử (40tr)

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử trình bày tới người học các khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), quá trình và xu hướng phát triển TMĐT, đặc trưng của TMĐT, lợi ích của TMĐT, các hình thức ứng dụng của thương mại điện tử. Mời các ban cùng tham khảo.

   40 p cit 15/05/2016 161 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử

  Chương 2 của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử. Chương này gồm có một số nội dung như: Hạ tầng cơ sở kinh tế-chính trị-xã hội, cơ sở pháp lý về thương mại điện tử, hạ tầng công nghệ, hạ tầng cơ sở nhân lực,... Mời bạn tham khảo.

   29 p cit 15/05/2016 184 2

 • Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1 -Tổng quan về thương mại điện tử, chủ đề 2 - Internet và web-Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, chủ đề 3 - An ninh trong thương mại điện tử, chủ đề 4 - Ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp–B2B và B2C, chủ đề 5 - Sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ...

   120 p cit 15/05/2016 135 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3, 4: Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử - Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3, 4: Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử - Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

  Bài giảng chương 3 và chương 4 cung cấp đến người học một số nội dung kiến thức về các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử và xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiêt bài học.

   17 p cit 15/05/2016 242 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số