• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cit 29/10/2016 229 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết quy trình để thực hiện kiểm tra chiến lược, biết các loại hình kiểm tra chiến lược, biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược.

   12 p cit 29/10/2016 173 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 3 - Phân tích môi trường nội bộ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lợi thế cạnh tranh; các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi; tạo dựng năng lực cốt lõi; những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ; mô hình phân tích SWOT.

   59 p cit 29/10/2016 196 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 4 cung cấp kiến thức về chiến lược cạnh tranh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chiến lược cạnh tranh tổng quát, những yêu cầu khác của các chiến lược tổng quát, rủi ro của các chiến lược cạnh tranh tổng quát.

   43 p cit 29/10/2016 169 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 6 - Các mô hình phân tích chiến lược. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình chiến lược por2olio BCG, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận Mc Kinsey. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p cit 29/10/2016 177 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 5 - Chiến lược cấp công ty. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau: Khái niệm chiến lược cấp công ty, phương án chiến lược cấp công ty: Chiến lược tăng trưởng, chiến lược suy giảm, chiến lược hướng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p cit 29/10/2016 156 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 7 - Chiến lược phát triển ra nước ngoài. Nội dung chính trong chương này gồm: Lợi ích thu được, lợi thế cạnh tranh quốc gia, chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế, lựa chọn phương thức phát triển ra quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p cit 29/10/2016 174 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 1: Thị trường tổ chức và B2B marketing

  Bài giảng Business marketing - Chương 1: Thị trường tổ chức và B2B marketing

  Chương 1 trang bị cho người học những kiến thức về thị trường tổ chức và B2B marketing. Các nội dung chính trong chương này gồm có: business marketing, điểm đặc biệt của B2B marketing, định hướng thị trường, các loại sản phẩm và dịch vụ B2B,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cit 29/10/2016 245 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 2: Các tính chất của B2B marketing

  Bài giảng Business marketing - Chương 2: Các tính chất của B2B marketing

  Bài giảng Business marketing - Chương 2: Các tính chất của B2B marketing. Nội dung chính trong chương này gồm có: Xây dựng quan hệ với khách hàng, customer satisfaction survey, tài sản khách hàng, truyền thông hai chiều với khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cit 29/10/2016 251 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 3: Chức năng mua hàng

  Bài giảng Business marketing - Chương 3: Chức năng mua hàng

  Bài giảng Business marketing - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các chức năng mua hàng. Chương này trình bày những nội dung như: nhiệm vụ của bộ phận mua hàng, giá vs. tổng chi phí, các phương pháp đánh giá và so sánh chi phí, tổng chi phí sở hữu sản phẩm, phân tích giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cit 29/10/2016 259 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng tổ chức

  Bài giảng Business marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng tổ chức

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về hành vi khách hàng tổ chức. Thông qua chương này người học có thể biết được: Khách hàng tổ chức mua thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua? Ai đóng vai trò gì trong qui trình mua? Khi mua khách hàng sử dụng qui trình, thủ tục nào?,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cit 29/10/2016 208 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 11: Quảng cáo – Advertising

  Bài giảng Business marketing - Chương 11: Quảng cáo – Advertising

  Chương 11 trình bày về quảng cáo – advertising. Các nội dung chính trong chương này gồm có: lý do quảng cáo, hai thành phần của chiến lược quảng cáo, xây dựng chiến lược quảng cáo, bốn mục tiêu chính của quảng cáo, mục tiêu định vị, mục tiêu về hành vi, đo lường hiệu quả quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cit 29/10/2016 245 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số