• Mạng máy tính

  Mạng máy tính

  Mạng máy tính: Khái niệm: 3 thành tố Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng Đường truyền vật lý Giao thức truyền thông Mục đích Trao đổi thông tin giữa các máy tính Chia sẻ tài nguyên

   41 p cit 15/05/2013 136 2

 • Adaptive Huffman

  Adaptive Huffman

  Ý tưởng: Thuật toán này vẫn dựa trên ý tưởng của Huffman là sử dụng một vài bit (bit code) để biểu diễn một kí tự. Độ dài “mã bit” cho các kí tự không giống nhau: Kí tự xuất hiện nhiều lần→biểu diễn bằng mã ngắn. Kí tự xuất hiện ít → biểu diễn bằng mã dài. Tạo sẵn một cây “tối thiểu” ban đầu, dữ liệu nén sẽ được cập...

   79 p cit 15/05/2013 65 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay) Chức năng: xem xét tính năng tự động Chí phí và lợi ích: Platforms: Win, Linux, … Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol,...

   11 p cit 13/05/2013 226 1

 • Software Measurement

  Software Measurement

  Volatility Number of changes in requirements and defects Includes developers’ understanding of requirements Change in requirements has to decrease and eventually freeze Computer Resource Utilization CPU, memory, IO, … Schedule Months/weeks of work Usual to fall behind initially Relate to actual cost

   14 p cit 13/05/2013 168 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi

  Chọn người phù hợp Động lực nhân sự bảo trì Một số cách để thúc đẩy nhâ sự thông qua, khen thưởng, giám sát phù hợp, mẫu phân công việc và công nhận : Khen thưởng: Cấp trên giám sát: Mẫu phân công việc : Công nhận: Cấu trúc nghề nghiệp : Truyền thông Người tài nguyên tương xứng thích hợp Kiến thức phạm vi

   61 p cit 13/05/2013 150 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 5: Khả năng sử dụng lại và kiểm thử

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 5: Khả năng sử dụng lại và kiểm thử

  This is a result of several factors [133]: Software reuse is not inherently top-down, as are some of the lifecycle models (for example, the waterfall model). In software reuse, the developer or maintainer takes a view that extends beyond single projects or systems. Reuse involves the exploitation of commonality at many levels of abstraction besides that easily captured in code. Reuse depends, to a large extent, on the ability to analyse...

   24 p cit 13/05/2013 146 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì

  Nắm bắt được kiến thức phạm vi khá quan trọng. Vì sự tăng nhanh của máy tính tác động đến vấn đề vùng phạm vi chuyên biệt, cụ thể. Vd: môi trường điều trị bệnh nhân … Trong hệ thống lớn ví dụ chăm sóc sức khoẻ, viễn thông, tài chính được phân nhỏ thành vấn đề nhỏ, thành phần nhỏ hơn, được quản lý thành đơn vị chương trình như...

   56 p cit 13/05/2013 153 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Mô hình Quick-Fix Mô hình Boehm Mô hình Osborne Iterative Enhancement Model Mô hình Reuse-Oriented

   50 p cit 13/05/2013 233 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm

  Những điều kiện kinh doanh và thị trường mới gây ra thay đổi những yêu cầu sản phẩm và qui tắc nghiệp vụ (business rules) Khách hàng mới cần thay đổi nhu cầu dữ liệu, chức năng hay dịch vụ phân phối bởi hệ thống Tái tổ chức hay cắt giảm kinh doanh mà thay đổi ưu tiên và cấu trúc nhóm (team) Ràng buộc ngân sách và lịch trình gây ra tái định...

   45 p cit 13/05/2013 151 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống System Operation & Maintenance

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống System Operation & Maintenance

  Kiểm tra các thiết bị hardware sử dụng như thế nào? Việc sắp xếp tài nguyên hardware được lưu ý để phân phối tốt Sử dụng tài nguyên hiệu quả để tăng tốc độ vận hành cho mỗi thiết bị phần cứng Thiết bị dùng nhiều hơn một giai đoạn nhất định thường gây ra vấn đề Xem xét việc thay thế thiết bị - kiểm tra vấn đề phát sinh dựa trên...

   45 p cit 13/05/2013 146 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm

  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả. Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo trì, nâng cấp phần mềm, quản lý hiệu quả những thay đổi nhằm...

   10 p cit 13/05/2013 150 2

 • Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  ° Nếu một bài toán là NP-đầy đủ thì không chắc rằng ta sẽ tìm được một giải thuật thời gian đa thức để giải nó một cách chính xác. ° Tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ 1) Nếu các input có kích thước nhỏ thì một giải thuật chạy trong thời gian số mũ vẫn có thể thoả mãn yêu cầu 2) Thay vì tìm các lời giải tối ưu, có thể tìm các...

   21 p cit 10/05/2013 259 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số