• CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  Là chuyên chở, vận chuyển hàng hóa và hành khách đi từ địa điểm nầy đến 1 địa điểm khác. xong thu tiền xe ( hoặc lấy trước)

   28 p cit 03/01/2013 32 1

 • Chương 6: Quản trị vật tư

  Chương 6: Quản trị vật tư

  Đảm bảo cung cấp kịp thêi nguyên vật liệu cho sản xuất. Tính kịp thêi là yêu cầu về mặt lượng của sản xuất. Phải luôn đảm bảo để không xảy ra tình trạng thiếu nguyên vật liệu làm cho sản xuất bị gián đoạn.

   30 p cit 03/01/2013 146 4

 • Chương 5: Dự trữ

  Chương 5: Dự trữ

  Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại và quy cách của nguyên vật liệu. Tính kịp thêi phải gắn liền với đủ về số lượng và đúng về chất lượng. Đây là một yêu cầu của công tác phục vụ. Nếu cung cấp kịp thêi nhưng thừa về số lượng và chất lượng không đảm bảo thì hiệu quả sản xuất sẽ khụng cao. Về mặt quy cách và...

   21 p cit 03/01/2013 143 1

 • Chương 4: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ TRONG VBPL. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QPPL.

  Chương 4: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ TRONG VBPL. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QPPL.

  Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp luật là tế bào, đơn vị cơ bản của pháp luật theo cấu trúc (bao gồm Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật,...

   35 p cit 03/01/2013 175 1

 • Chương 4 :Hệ Thống Thông Tin

  Chương 4 :Hệ Thống Thông Tin

  Hệ thống thông tin là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.

   24 p cit 03/01/2013 165 4

 • Chương 3: Dich vụ khách hàng

  Chương 3: Dich vụ khách hàng

  Khi nhìn vào các hoạt động Dịch vụ khách hàng, đôi lúc rất khó để sắp xếp và phân hạng tất cả các động lực khác nhau có liên quan nhằm xác định những nơi bạn có thể tập trung vào với mục đích đạt được các kết qua tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

   31 p cit 03/01/2013 144 1

 • CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  Bước tới: menu, tìm kiếm Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp luật là tế bào, đơn vị cơ bản của pháp luật theo cấu trúc (bao gồm Quy phạm pháp...

   34 p cit 03/01/2013 118 1

 • Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   19 p cit 03/01/2013 46 1

 • Cơ bản về Logistics

  Cơ bản về Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   13 p cit 03/01/2013 43 1

 • Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

  Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

  Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL .I. Kiểm tra văn bản QPPL 1. Định nghĩa 2. Nội dung kiểm tra 3. Phương thức kiểm tra .1. Định nghĩa: Kiểm tra VBQPPL là việc xem xét, đánh giá và kết luận về

   11 p cit 03/01/2013 127 1

 • CÁC BƯỚC TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

  CÁC BƯỚC TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

  hị trường ngày càng thay đổi nhưng chiến lược tuyển dụng nhân viên thì vẫn không hề chịu ảnh hưởng. Tuyển dụng nhân viên quả là một bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp. Việc tuyển dụng đã khó nhưng để chọn một nhân viên có tài thực sự quả không phải dễ chút nào.

   19 p cit 03/01/2013 171 1

 • VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI DOANH NGHIỆP

  VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI DOANH NGHIỆP

  Mỗi người cấp trên đều mong muốn nhân viên hiểu và nắm bắt nghiệp vụ một cách thuần thục giúp công việc hoàn thành tốt hơn. Kiến thức thực tiễn hoàn toàn khác biệt với điều bạn được học trong ghế nhà trường. Nếu sếp thấy bạn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hơn và phản ứng nhanh nhạy trước kỹ năng mới, thì đó chính là cơ...

   16 p cit 03/01/2013 260 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số