• Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

    Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

    Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch...

     80 p cit 19/07/2012 191 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số