• Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   12 p cit 10/05/2013 195 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   16 p cit 10/05/2013 210 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Trong toán học, chuỗi Fourier (được dặt tên theo nhà toán học Joseph Fourier) của một hàm tuần hoàn là một cách biểu diễn hàm đó dưới dạng tổng của các hàm tuần hoàn có dạng ejnx, trong đó, e là số Euler và j là đơn vị số ảo.Theo công thức Euler, các chuỗi này có thể được biểu diễn một cách tương đương theo các hàm sin và hàm cos.

   12 p cit 10/05/2013 180 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   15 p cit 10/05/2013 172 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   13 p cit 10/05/2013 189 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   10 p cit 10/05/2013 157 1

 • Trình biên dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Trình biên dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Ðịnh nghĩa trực tiếp cú pháp (syntax- directed definition) là sự tổng quát hóa một văn phạm phi ngữ cảnh, trong đó mỗi ký hiệu văn phạm kết hợp với một tập các thuộc tính (attribute) Các thuộc tính có thể là một xâu, một số, một kiểu dữ liệu, một địa chỉ trong bộ nhớ... Giá trị các thuộc tính được tính bởi các luật ngữ nghĩa (semantic rule)...

   27 p cit 10/05/2013 149 1

 • Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Đây là giai đoạn thứ 2 của quá trình biên dịch Nhiệm vụ chính: Nhận chuỗi các token từ bộ phân tích từ vựng và xác định chuỗi đó có được sinh ra bởi văn phạm của ngôn ngữ nguồn không Các phương pháp phân tích cú pháp (PTCP) chia làm hai loại: Phân tích từ trên xuống (top- down parsing) và phân tích từ dưới lên (bottom- up parsing) Trong quá trình biên...

   60 p cit 10/05/2013 192 1

 • Trình biên dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Trình biên dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Phân tích từ vựng giúp cho các giai đoạn biên dịch tiếp theo dễ dàng hơn, ví dụ: Giai đoạn phân tích cú pháp không phải quan tâm đến các khoảng trắng cũng như các lời chú trích vì nó đã được loại bỏ khi khi phân tích từ vựng Giảm đáng kể thời gian đọc chương trình nguồn và nhóm thành các token nhờ một số chương trình xử lí chuyên dụng

   31 p cit 10/05/2013 176 1

 • Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Chương trình dịch (compiler) là một chương trình làm nhiệm vụ đọc một chương trình được viết bằng một ngôn ngữ - ngôn ngữ nguồn (source language) - rồi dịch nó thành một chương trình tương đương ở một ngôn ngữ khác - ngôn ngữ đích (target languague). Chương trình dịch ta còn gọi là trình biên dịch Một phần quan trọng trong quá trình dịch là ghi...

   28 p cit 10/05/2013 143 1

 • Lập trình C - Chương IX: File

  Lập trình C - Chương IX: File

  Mục đich của phần này là xây dựng một file mới để ghi thông tin lên đó hoặc khởi động một file đã tồn tại để bổ sung thêm dữ liệu. Để mở một file ta sử dụng hàm fopen() Cú pháp của hàm như sau: FILE *fpa, *fopen(); char *path_name; char *type fpa = fopen(path_name,type); Chức năng: Là mở một file được chỉ ra bởi path_name, với kiểu mở một...

   10 p cit 10/05/2013 119 1

 • Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Ta thương sử dụng mảng cấu trúc để xử lý với nhóm dữ liệu. Đây là một cách tiếp cận đúng khi ta biết trước chính xác số các cấu trúc cần có. Tuy nhiên, khi con số này không rõ ràng, mãng sẽ trở nên khá tốn kém vì chúng phải được cấp phát đủ bộ nhớ để hoạt động. Bố nhớ này được đăng ký và sẽ không dành cho nhứng tác vụ khác...

   31 p cit 10/05/2013 113 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số