• Luận văn: Kế toán vốn bằng tiền

  Luận văn: Kế toán vốn bằng tiền

  Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc loại tài sản lưu động của Doanh Nghiệp được hình thành trong các quan hệ mua bán, trao đổi, thanh toán là một “ loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất có thể dùng để thanh toán ngay các khoản nợ vì vậy chúng đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu vốn kinh doanh” ( Đại học kinh...

   52 p cit 24/06/2013 167 4

 • Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu thương mại điện tử ở Việt Nam và thế giới, đồng thời đưa ra giải pháp phát triển

  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu thương mại điện tử ở Việt Nam và thế giới, đồng thời đưa ra giải pháp phát triển

  Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất và từ đó quyết định phương thức sản xuất mới. 1000 năm trước, con đường tơ lụa xuyên sa mạc qua nhiều quốc gia, nối các đế chế La Mã với đế chế Trung Hoa không chỉ mang tơ...

   86 p cit 19/07/2012 193 4

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, mỗi Công ty để tồn tại và phát triển thì việc đầu tư để tồn tại và phát triển, việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh càng lớn để giúp Công ty hoạt động...

   62 p cit 24/06/2013 130 4

 • Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ

  Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ

  Chúng ta dều biết rằng, càng ngày Internet càng phát triển và các cách mà chúng ta có thể sử dụng nó cũng thay đổi theo. Khi một đối thủ cạnh tranh có thể truy nhập trái phép vào các thông báo và các thông tin số, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong thương mại điện tử thì các mối quan tâm về an toàn thông tin luôn phải...

   264 p cit 06/03/2014 220 4

 • Luận văn " INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "

  Luận văn " INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "

  Trong thời đại ngày nay ,việc toàn cầu hóa nên kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Thông tin là một công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần phải có các thông tin như: thông tin thị trường, thông tin về giá cả các yếu tố sản xuất, về cước phí vận tải, các phương tiện bảo hiểm hàng hóa, khả năng về vốn,...

   25 p cit 19/07/2012 182 4

 • Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động. Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dịch vụ trong nước, ưu tiên cho...

   53 p cit 20/11/2013 125 4

 • Luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

  Luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

  Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài - Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống theo mô hình Client/Server trên mạng LAN bao gồm: Hệ thống quản lý thiết bị tổng đài cho tổ tự động Hệ thống quản lý đường truyền cho tổ chức truyền dẫn Và hệ thống thống kê số liệu cho phòng kỷ thuật nghiệp vụ - Một số phương pháp phân tích thiết...

   36 p cit 24/04/2013 190 4

 • Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

  Mục tiêu nghiên cứu: xác định được một số đặc điểm dịch tể bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk bao gồm: tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, triệu chứng lâm sàng, bệnh tích lâm sàng của bệnh, thành phần loài sán dây, ký chú trung gian Oribatidae sp, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.

   82 p cit 28/02/2015 338 4

 • Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp với đề tài "Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông" trình bày nội dung qua các chương: chương 1 tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương 2 đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu, chương 3 kết quả và thảo luận.

   109 p cit 28/02/2015 652 4

 • Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức – tiền lương

  Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức – tiền lương

  Ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở nước ta. Có thể nói mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta không thể tách rời khỏi công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin phát triển đã đem lại cho chúng ta sự thuận lợi, sự tiết kiệm thời gian nhờ vào Internet, đó là sức mạnh trong thời đại công...

   67 p cit 04/05/2013 225 4

 • Luận văn: Xây dựng phần mềm soạn thảo Web hỗ trợ lập trình ASP

  Luận văn: Xây dựng phần mềm soạn thảo Web hỗ trợ lập trình ASP

  Các phần mềm Micorsoft FrontPage và Microsoft InterDev đều chưa thật sự hoàn thiện. Chẳng hạn như: - Micorsoft FrontPage chưa hỗ trợ lập trình ASP - Microsoft InterDev có hỗ trợ lập trình ASP nhưng chưa thể biên dịch các câu lệnh của ASP và VBScript. Từ đó mục tiêu đề tài cần đặt ra là: Xây dựng một chương trình cho phép người sử dụng có thể thiết...

   17 p cit 24/04/2013 173 3

 • Luận văn: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và công nghiệp Phương Nam

  Luận văn: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và công nghiệp Phương Nam

  Trong mọi hình thái xã hội, người ta đều phải quan tâm đến người lao động. Vì người lao động là một trong các nhân tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của các nhà máy xí nghiệp. Vì vậy mà Công ty Cổ Phần In Bến Tre rất coi trọng tất các các nhân viên trong doanh nghiệp của mình.

   85 p cit 25/06/2013 160 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số