• Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

    Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

    Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Chương 6: Quản trị nhân sự. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống thực thi chiến lược nhân sự như: Kế hoạch nguồn nhân lực, quản trị sự thay đổi, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

     17 p cit 24/11/2016 675 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số