• Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

    Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

    Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

     32 p cit 03/05/2013 83 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số