• Luận văn: Hệ thống hỗ trợ giải pháp 116 tự động

  Luận văn: Hệ thống hỗ trợ giải pháp 116 tự động

  Tận dụng ba tầng cơ sở có sẵn trong hệ thống thông tin liên lạc qua mạng điện thoại. Để phát triển một số ứng dụng mà cho phép người sử dụng có thể khai thác thông tin qua máy điện thoại với máy tính. Các loại dịch vụ trao đổi qua mạng điện thoại thường được thực hiện giữa người và người như 108, 116, 141, 151 ... Hiện nay, nhu cầu sử...

   63 p cit 24/04/2013 146 2

 • Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới Cursor Mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới Cursor Mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Môi trường lập trình Windows về cơ bản là dựa trên bộ hàm API (Application Programmer Interface), no có chức năng như các ngặt trong bảng vector ngặt cuả DOS, nhưng nó thân thiện hơn ở chỗ cach goi ham API giống hệt csch goi hàm cuả ngôn ngữ cấp cao, mỗi hàm có một tên goi han hoi, va tên goi thương đươc đặt rất phù hợp với công dụng cuả hàm (mặc dù có...

   26 p cit 24/04/2013 145 2

 • Luận văn: Xây dựng Dịch vụ Thư điện tử (Mailling System)

  Luận văn: Xây dựng Dịch vụ Thư điện tử (Mailling System)

  Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của tin học và công nghệ Internet, hầu như mọi người của cộng đồng Internet đều thấy rõ lợi ích mà các dịch vụ do môi trường Internet đem lại. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất, ra đời sớm nhất đó là dịch vụ thư tín điện tử. Thư điện tử hay còn gọi tắc là E- Mail, một dịch vụ được triển khai...

   153 p cit 04/05/2013 145 4

 • Luận văn: Hình Học Fractal

  Luận văn: Hình Học Fractal

  Trong những năm gần đây, toán học và khoa học tự nhiên đã bước lên một bậc thềm mới, sự mở rộng và sáng tạo trong khoa học trở thành một cuộc thử nghiệm liên ngành. Cho đến nay nó đã đưa khoa học tiến những bước rất dài. Hình học phân hình đã được đông đảo mọi người chú ý và thích thú nghiên cứu. Với một người quan sát tình cờ...

   117 p cit 04/05/2013 145 2

 • Luận văn tốt nghiêp: “Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”

  Luận văn tốt nghiêp: “Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”

  Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là từ sau khi pháp lệnh về ngân hàng ở nước ta ra đời (1990) thì ngành ngân hàng cũng có sự chuyển đổi căn bản từ hệ thống ngân hàng là một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp.

   79 p cit 20/11/2013 145 2

 • Luận văn tốt nghiêp: Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

  Luận văn tốt nghiêp: Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

  Thanh toán chuyển khoản là phương thức chi trả thực hiện bằng cách trích một số tiền từ tài khoản người chi chuyển sang tài khoản người được hưởng. Các tài khoản này đều được mở tại Ngân hàng. Thanh toán bằng tiền mặt là tổng thể các chu chuyển tiền mặt trong nền kinh tế.

   59 p cit 20/11/2013 145 2

 • Đề tài: “Tổng quan về thương mại điện tử”

  Đề tài: “Tổng quan về thương mại điện tử”

  Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất và từ đó quyết định phương thức sản xuất mới. 1000 năm trước, con đường tơ lụa xuyên sa mạc qua nhiều quốc gia, nối các đế chế La Mã với đế chế Trung Hoa không chỉ mang tơ lụa...

   84 p cit 19/07/2012 143 2

 • Luận văn: Xây dựng phần mềm soạn thảo Web hỗ trợ lập trình ASP

  Luận văn: Xây dựng phần mềm soạn thảo Web hỗ trợ lập trình ASP

  Mục tiêu  Các phần mềm Micorsoft FrontPage và Microsoft InterDev đều chưa thật sự hoàn thiện. Chẳng hạn như:  Micorsoft FrontPage chưa hỗ trợ lập trình ASP  Microsoft InterDev có hỗ trợ lập trình ASP nhưng chưa thể biên dịch các câu lệnh của ASP và VBScript. Từ • Xây dựng một chương trình cho phép người sử dụng có thể thiết kế Web bằng các công...

   17 p cit 24/04/2013 143 2

 • Luận văn: Kế toán Tài sản cố định ở Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng

  Luận văn: Kế toán Tài sản cố định ở Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng

  Từ khi nền kinh tế bao cấp chuyển sang mở cửa giao thương rộng rãi với các nước trên khu vực lớn của thế giới, thì nền kinh tế của ta đã có những chuyển biến mạnh. Điều này thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã làm và tạo nên các tiếng vang trên trường thế giới. Một bước chuyển...

   50 p cit 24/06/2013 143 2

 • Luận văn: Xây dựng ứng dụng Webmail

  Luận văn: Xây dựng ứng dụng Webmail

  JRun là ứng dụng trình chủ Java (Java Web Server) nhằm phục vụ những công nghệ mới nhất của Java như Servlet/JSP và EJB Mã nguồn của Servlet được biên dịch ra mã Byte - code của Java. Servlet dễ sử dụng và phát triển những ứng dụng Web nhanh hơn CGI. Servlet chạy tự động khi chúng được gọi từ trình chủ (Web server) Servlet chạy toàn bộ trên máy ảo Java,...

   30 p cit 24/04/2013 142 3

 • Luận văn tốt nghiệp: “Những giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh”

  Luận văn tốt nghiệp: “Những giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh”

  Bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang đứng trước những vận hội và thách thức lớn. Sau hơn 10 năm đổi mới hoạt động theo cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng đã không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nổi bật là đẩy lùi lạm...

   15 p cit 20/11/2013 142 2

 • TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử ( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xã hội thông tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xã hội, nó mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng. TMĐT đang phát triển nhanh...

   11 p cit 19/07/2012 142 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số