• TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử ( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xã hội thông tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xã hội, nó mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng. TMĐT đang phát triển nhanh...

   11 p cit 19/07/2012 142 2

 • Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNTân Vĩnh PhátHH TM

  Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNTân Vĩnh PhátHH TM

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động...

   58 p cit 25/06/2013 141 2

 • Luận văn: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại DNTN vật liệu xây dựng Nguyễn Thành Phát

  Luận văn: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại DNTN vật liệu xây dựng Nguyễn Thành Phát

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn nhất và là hàng đầu của các Doanh nghiệp là lợi nhuận: Lợi nhuận...

   75 p cit 25/06/2013 141 2

 • Luận văn: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phước Thịnh

  Luận văn: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phước Thịnh

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế có những bước tiến mới, đặc biệt từ khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào tháng 11/2006. Sự kiện trọng đại này đã mang đến cho Việt...

   55 p cit 25/06/2013 140 3

 • Luận văn: Kế toán kinh doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng nhà xinh

  Luận văn: Kế toán kinh doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng nhà xinh

  Ngày nay, trong cơ chế thị trường cạnh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty phải chủ động hoạt động kinh doanh, đời sống người lao động cần được cải thiện. Nhà nước ta, nhân dân ta đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế để từng bước hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

   31 p cit 24/06/2013 139 2

 • Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

  Ngày nay, hầu như mọi công việc hàng ngày liên quan đến cuộc sống của chúng ta đều diễn ra trên máy tính. từ việc soạn thảo văn bản, gởi nhận thông tin đến việc tra cứu, truy cập thông tin từ hệ thống mạng máy tính taofn cầu internet đối với người sử dụng là công việc thường ngày và rất phổ biến. Từ đó, sẽ phát sinh vấn đề là nguwoif...

   87 p cit 04/05/2013 138 2

 • Luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải do nhà máy thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông

  Luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải do nhà máy thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông

  Đất nước ta, đang trong thời kỳ hội nhập việc tăng cường và mở rộng các vùng kinh tế, các khu kinh tế là điều cần thiết giúp đất nước đi lên và mau chóng hoàn thành sứ mệnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên, phải phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác đi kèm với bảo vệ để tránh những tác động không mong muốn cho môi...

   68 p cit 22/04/2013 137 2

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật tư phụ tùng

  Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật tư phụ tùng

  Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt của các thành phần kinh tế, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Do vậy ở các doanh nghiệp sản xuất, giá thành và việc hạch toán giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu, nó đã...

   63 p cit 25/06/2013 136 2

 • Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên để đáp ứng và bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh...

   84 p cit 24/06/2013 135 2

 • Luận văn: Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

  Luận văn: Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) một thị trường rộng lớn cũng là sân chơi chung cho tất cả các doanh nghiệp trên thế giới. Đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội, triển vọng nhưng cũng là một thách thức lớn. Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam là có thể tiếp cận nhanh chóng với nền kinh tế tiên...

   57 p cit 25/06/2013 135 2

 • Luận văn: Kế toán tiêu thụ và xác định kết kinh doanh

  Luận văn: Kế toán tiêu thụ và xác định kết kinh doanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền kinh tế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Do đó, mỗi doanh nghiệp, công ty đều tồn tại và phát triển thì việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh ngày càng phải lớn, để giúp doanh nghiệp, công ty tái hoạt động và...

   60 p cit 25/06/2013 134 3

 • Luận văn: Quản lý môi trường không khí

  Luận văn: Quản lý môi trường không khí

  Không khí là một thứ vật chất tồn tại xung quanh chúng ta và tồn tại ở thể khí. Không khí là một thành phần trong môi trường hệ sinh thái. Môi trường sinh thái đang là vấn đề mà cả toàn nhân loại quan tâm bởi vì: môi trường bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người , có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sức...

   14 p cit 22/04/2013 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số