• Luận văn: Quản lý môi trường không khí

  Luận văn: Quản lý môi trường không khí

  Không khí là một thứ vật chất tồn tại xung quanh chúng ta và tồn tại ở thể khí. Không khí là một thành phần trong môi trường hệ sinh thái. Môi trường sinh thái đang là vấn đề mà cả toàn nhân loại quan tâm bởi vì: môi trường bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người , có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sức...

   14 p cit 22/04/2013 134 2

 • ÑEÀ TAØI:QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH PHÚ Giai

  ÑEÀ TAØI:QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH PHÚ Giai

  ÑEÀ TAØI: QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH PHÚ Giai đoạn 2009-2010 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  .................................................................................................................. .....................................................................................................................

   77 p cit 26/06/2013 134 3

 • Luận văn: Kế toán doanh thu tiêu thụ tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và sản xuất thương mại Kiến Gia

  Luận văn: Kế toán doanh thu tiêu thụ tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và sản xuất thương mại Kiến Gia

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập WTO, nên cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn canh tranh quyết liệt. Do đó, mỗi doanh nghiệp để tồn tại và phát triển thì việc đầu tiên đòi hỏi là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh phải ngày càng lớn để giúp Công ty tái hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa.

   68 p cit 25/06/2013 133 2

 • Luận văn: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Luận văn: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kì doanh nghiệp nào cũng là quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu được sản phẩm.Tổng hợp toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất,sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp...

   55 p cit 25/06/2013 132 5

 • Luận văn: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

  Luận văn: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

  Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, đất nước ta đang chuyển mình trong giai đoạn mới, giai đoạn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ” theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và hội nhập nền kinh tế thế giới dưới sự quản lý của nhà nước ”. Đất nước ta là một nước có nền kinh tế phát triển và hiện nay đã...

   68 p cit 25/06/2013 130 2

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV bêtông TICCO

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV bêtông TICCO

  Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt đặc biệt nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Chứ năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lí doanh nghiệp, đòi hỏi doanh...

   72 p cit 25/06/2013 130 2

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, mỗi Công ty để tồn tại và phát triển thì việc đầu tư để tồn tại và phát triển, việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh càng lớn để giúp Công ty hoạt động...

   62 p cit 24/06/2013 129 4

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Việt Hồng

  Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Việt Hồng

  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc...

   72 p cit 24/06/2013 127 3

 • Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán "

   Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán "

  Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng

   64 p cit 20/11/2013 125 2

 • Luận văn: Kế toán về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TMDV điện tử Đại Phát

  Luận văn: Kế toán về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TMDV điện tử Đại Phát

  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,góp phần tăng vốn chủ sở hửu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế,...

   63 p cit 24/06/2013 124 2

 • Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động. Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dịch vụ trong nước, ưu tiên cho...

   53 p cit 20/11/2013 124 4

 • LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT LUỒNG TRÊN MẠNG

  LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT LUỒNG TRÊN MẠNG

  Định nghĩa đồ thị Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này, các loại đồ thị khác nhau được phân biệt bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. Giả sử V là tập hữu hạn, không rỗng các phần tử nào đó. Bộ G = (V,E) được gọi là đồ thị hữu hạn. Mỗi phần tử của V gọi...

   71 p cit 04/05/2013 124 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số