• Luận văn: Kế toán tiêu thụ và xác định kết kinh doanh

  Luận văn: Kế toán tiêu thụ và xác định kết kinh doanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền kinh tế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Do đó, mỗi doanh nghiệp, công ty đều tồn tại và phát triển thì việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh ngày càng phải lớn, để giúp doanh nghiệp, công ty tái hoạt động và...

   60 p cit 25/06/2013 119 3

 • Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên để đáp ứng và bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh...

   84 p cit 24/06/2013 119 2

 • Luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải do nhà máy thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông

  Luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải do nhà máy thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông

  Đất nước ta, đang trong thời kỳ hội nhập việc tăng cường và mở rộng các vùng kinh tế, các khu kinh tế là điều cần thiết giúp đất nước đi lên và mau chóng hoàn thành sứ mệnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên, phải phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác đi kèm với bảo vệ để tránh những tác động không mong muốn cho môi...

   68 p cit 22/04/2013 118 2

 • Luận văn: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Luận văn: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kì doanh nghiệp nào cũng là quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu được sản phẩm.Tổng hợp toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất,sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp...

   55 p cit 25/06/2013 117 5

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, mỗi Công ty để tồn tại và phát triển thì việc đầu tư để tồn tại và phát triển, việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh càng lớn để giúp Công ty hoạt động...

   62 p cit 24/06/2013 116 4

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV bêtông TICCO

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV bêtông TICCO

  Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt đặc biệt nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Chứ năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lí doanh nghiệp, đòi hỏi doanh...

   72 p cit 25/06/2013 114 2

 • Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động. Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dịch vụ trong nước, ưu tiên cho...

   53 p cit 20/11/2013 114 4

 • Luận văn: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

  Luận văn: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

  Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, đất nước ta đang chuyển mình trong giai đoạn mới, giai đoạn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ” theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và hội nhập nền kinh tế thế giới dưới sự quản lý của nhà nước ”. Đất nước ta là một nước có nền kinh tế phát triển và hiện nay đã...

   68 p cit 25/06/2013 114 2

 • Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán "

   Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán "

  Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng

   64 p cit 20/11/2013 112 2

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Việt Hồng

  Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Việt Hồng

  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc...

   72 p cit 24/06/2013 112 3

 • LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT LUỒNG TRÊN MẠNG

  LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT LUỒNG TRÊN MẠNG

  Định nghĩa đồ thị Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này, các loại đồ thị khác nhau được phân biệt bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. Giả sử V là tập hữu hạn, không rỗng các phần tử nào đó. Bộ G = (V,E) được gọi là đồ thị hữu hạn. Mỗi phần tử của V gọi...

   71 p cit 04/05/2013 111 3

 • Luận văn: Kế toán về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TMDV điện tử Đại Phát

  Luận văn: Kế toán về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TMDV điện tử Đại Phát

  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,góp phần tăng vốn chủ sở hửu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế,...

   63 p cit 24/06/2013 108 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số