• Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  1. Kế toán Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quản sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước, cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp....

   29 p cit 24/04/2013 201 2

 • Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  Nhiệm vụ của đề tài 1. Thay thế việc ghi chép vào sổ sách bằng cách nhập, xuất, xử lý và lưu trữ lượng thông tin khổng một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn về dữ liệu. 2. Đáp ứng kịp thời các thông tin cho người kế toán và cung cấp giao diện gần gũi với người sử dụng. 3. Chương trình phải có tính mở và phân quyền sử dụng. Vì mỗi...

   28 p cit 24/04/2013 195 2

 • Luận văn: Tìm hiểu công nghệ JSP ứng dụng xây dựng Website quản lý nhân viên công ty Xoai

  Luận văn: Tìm hiểu công nghệ JSP ứng dụng xây dựng Website quản lý nhân viên công ty Xoai

  Yêu cầu về nội dung đề tài: 1. Lý thuyết: Tìm hiểu công nghệ JSP, với các phần chính phục vụ cho chương trình như: nhúng, chuyển hướng, chuyển tham số, … Xây dựng một cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối và làm việc trên trang web 2. Thiết kế chương trình: Thiết kế chương trình với các chức năng chính, thêm cập nhật, sửa chữa thông tin...

   20 p cit 24/04/2013 184 2

 • Luận văn: Phân tích và thiết kế chương trình quản lý khách khạn

  Luận văn: Phân tích và thiết kế chương trình quản lý khách khạn

  Visual Basic 6.0 (VB) là con đường nhanh nhất, đơn giản nhất để tạo ứng dụng Windows. VB 6.0 hỗ trợ một cách lập trình tương đối mói - OOP VB 6.0 hỗ trợ quản lý CSDL và Internet, đặc biệt là quản lý CSDL VB 6.0 gắn liền với khái niệm lập trình trực quan VB 6.0 có nhiều tính năng mới, công cụ ActiveX cho phép dùng những ứng dụng khác như MS Word....

   24 p cit 24/04/2013 175 2

 • Luận văn: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu hàng tại Công ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế - Chi Nhánh Nha Trang

  Luận văn: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu hàng tại Công ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế - Chi Nhánh Nha Trang

  Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: - Khảo sát và phân tích hiện trạng - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: Quản trị giao dich nhập hàng hóa. Quản trị giao dịch xuất hàng hóa - Lựa chọn môi trường cài đặt vào giới thiệu các công nghệ có liên quan - Xây dựng chương...

   26 p cit 24/04/2013 165 2

 • Luận văn: Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe

  Luận văn: Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe

  Tối ưu hóa quy trình quản lý để tin hóa từng phần và toàn bộ bài toán, nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính và thúc đẩy sự phát triển của xã hội Giải quyết nhu cầu GPLX cho người dân một cách nhanh gọn, chính xác và kịp thời Giải quyết hiệu quả khối lượng lưu trữ và công tác tìm kiếm GPLX Góp phần nâng cao trình độ tin học hóa...

   28 p cit 24/04/2013 149 2

 • Luận văn: Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa

  Luận văn: Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa

  Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt hầu hết các lĩnh vực trong công tác quản lý. Dễ dàng thấy được việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một ứng dụng quan trọng trong rất nhiều ứng dụng cơ...

   18 p cit 24/04/2013 149 2

 • Luận văn: Chương trình quản lý đào tạo Trường Đại học Thủy Sản

  Luận văn: Chương trình quản lý đào tạo Trường Đại học Thủy Sản

  Từ năm 1995 trường Đại học Thủy Sản bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế độ học phần triệt để (gọi là học chế tín chỉ). Phần mềm "Hệ thống chương trình Quản lý hệ tín chỉ" do tác giả thạc sĩ Võ Tấn Quân - ĐKBK tp. Hồ Chí Minh được dùng để phục vụ cho việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên theo học chế tín chỉ. Phần...

   18 p cit 24/04/2013 146 2

 • Luận văn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong quản lý bán hàng

  Luận văn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong quản lý bán hàng

  Mục đích đồ án Ø Tự động hoá nghiệp vụ. Ø   Khả năng lưu trữ lớn. Ø   Tốc độ truy xuất nhanh . Ø Bảo mật cho công ty Chạy trên nhiều hệ nền khác nhau Ø Cung cấp nhiều cung cụ hỗ trợ ( Design Development tools, Design 2000…). ØCho phép cơ chế phân tán dữ liệu hay tập trung dữ liệu. Ø Sau khi tiến hành phân tích hệ thống ta thấy tồn...

   26 p cit 24/04/2013 145 2

 • Luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

  Luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

  Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài - Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống theo mô hình Client/Server trên mạng LAN bao gồm: Hệ thống quản lý thiết bị tổng đài cho tổ tự động Hệ thống quản lý đường truyền cho tổ chức truyền dẫn Và hệ thống thống kê số liệu cho phòng kỷ thuật nghiệp vụ - Một số phương pháp phân tích thiết...

   36 p cit 24/04/2013 137 4

 • Luận văn: Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hòa

  Luận văn: Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hòa

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện là một nhu cầutất yếu. Sau khi khảo sát hiện trạng tôi nắm được những thông tin chính cần quản lý sau: Quản lý nhân viên bệnh...

   19 p cit 24/04/2013 136 2

 • Luận văn: Nghiên cứu hình học Feactal, Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

  Luận văn: Nghiên cứu hình học Feactal, Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Có thể nói cùng với lý thuyết topo, hình học phân hình cung cấp cho nhà khoa học một một công cụ khảo sát tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn được áp dụng vào việc nghiên cứu lý thuyết từ tính, lý thuyết các phức chất trong hoá học, lý thuyết tái định chuẩn. Đồng thời nó còn có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực...

   35 p cit 24/04/2013 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số