• Bài giảng môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Chapter 1 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Chapter 1 - Phan Thị Thu Nga

  Chapter 1 presents the way how to be a good teacher. This chapter include contents: What makes a good teacher? How should teachers talk to students? How should teacher give instructions?... and other contents.

   9 p cit 25/02/2016 119 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 7 Vấn đề an toàn trong Thương mại điện bày tử, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu về cấu hình mạng thương mại điện tử an toàn, tổ chức mạng an toàn, cấu trúc bảo an DMZ,...

   19 p cit 15/05/2016 117 1

 • Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thương mại dựa trên lợi thế so sánh; thương mại dựa trên lợi thế theo quy mô; chính sách thương mại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p cit 15/05/2016 115 2

 • Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất - James Riedel

  Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất - James Riedel

  Cùng tìm hiểu các hình thức lợi thế theo quy mô; lợi thế theo quy mô và cấu trúc thị trường; lý thuyết lợi thế bên ngoài; lợi thế bên ngoài và thương mại quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất".

   15 p cit 15/05/2016 113 2

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2- Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2- Nguyễn Kim Khánh

  Hệ thống máy tính là nội dung chính của chương 2 thuộc bộ bài giảng Kiến trúc máy tính do Nguyễn Kim Khánh biên soạn tập trung trình bày các thành phần của máy tính; hoạt động của máy tính; liên kết hệ thống.

   16 p cit 21/04/2016 113 1

 • Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử

  Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử

  Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về đặc trưng của thương mại điện tử (TMDT); các giao tiếp TMDT; hình thức hoạt động chủ yếu TMDT; các mối quan hệ TMDT; lợi ích và hạn chế của TMDT;... Mời các bạn tham khảo.

   78 p cit 15/05/2016 113 2

 • Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II - Instruction - Set Architecture hướng đến giới thiệu tới các bạn Instructions and Addressing; procedures and data; assembly language programs;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   76 p cit 21/04/2016 112 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi sau đây để hiểu rõ hơn về việc hoàn thiện công việc hàng ngày, tư vấn cho công việc mới hàng ngày, thực hiện công việc mới hàng ngày.

   14 p cit 24/11/2016 110 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 6 Làm việc với công cụ tìm kiếm thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu các câu hỏi sau: Công cụ tìm kiếm là gì?, tại sao phải nghiên cứu?, cần chú trọng đến yếu tố nào?, làm sao để có nhiều người viếng thăm?, làm sao để luôn xếp hàng đầu trong các công cụ tìm kiếm?, viễn cảnh như...

   43 p cit 25/05/2016 108 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 16: Distributed-file systems

  Lecture Operating system concepts - Chapter 16: Distributed-file systems

  Chapter 16 looks at the current major research and development in distributed-file systems (DFS). The purpose of a DFS is to support the same kind of sharing when the files are physically dispersed among the various sites of a distributed system.

   24 p cit 19/06/2016 106 1

 • Bài giảng Phương pháp Leaders

  Bài giảng Phương pháp Leaders

  Bài giảng "Phương pháp Leaders" cung cấp cho các bạn các phương pháp Leaders như: Lắng nghe để học hỏi, thấu hiểu cảm xúc, vun đắp khát vọng, đoán và trình bày chi tiết, tiến hành để có kết quả tốt, hồi đáp với sự tôn trọng, thuyết trình nói một cách cụ thể,...

   9 p cit 21/04/2016 105 2

 • Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tư duy phát triển" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các loại tư duy, tư duy phát triển, các việc con người thường làm,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   25 p cit 21/04/2016 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số