• Bài giảng Cấu hình ISIS

  Bài giảng Cấu hình ISIS

  ISIS được tạo ra nhằm mục đích xây dựng một protocol chuẩn; có cơ chế định vị đại chỉ rộng lớn; có cơ chế định vị có cấu trúc; hiệu quả cho phép hội tụ nhanh và có phí tổn thấp được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Cấu hình ISIS". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   18 p cit 23/03/2016 96 2

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 17: Distributed coordination

  Lecture Operating system concepts - Chapter 17: Distributed coordination

  Chapter 17 examines various mechanisms for process synchronization and communication, as well as methods for dealing with the deadlock problem, in a distributed environment. In addition, since a distributed system may suffer from a variety of failures that are not encountered in a centralized system, we also discuss here the issue of failure in a distributed system.

   49 p cit 19/06/2016 93 1

 • Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel

  Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel

  Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel với các nội dung chính về chi phí bảo hộ ở các nước phát triển và đang phát triển; thương mại có phải là đầu máy tăng trưởng ở các nước đang phát triển; các nước đang phát triển là lớn hay nhỏ - chấp nhận hay quyết định giá trên thị trường thế giới.

   24 p cit 15/05/2016 88 2

 • Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1 gồm 2 chương. Nội dung Phần 1 bài giảng trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu từ và ứng dụng của vật liệu từ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   107 p cit 16/07/2014 78 1

 • Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

  Chương 1 Đối tượng và nội dung của môn học Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh, trong chương này người học sẽ hiểu được sơ bộ đối tượng và nội dung cần tìm hiểu khi học môn này là gì.

   7 p cit 11/12/2014 77 3

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.

   17 p cit 19/06/2016 43 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 6: Môi trường chính trị và luật pháp

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 6: Môi trường chính trị và luật pháp

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 6: Môi trường chính trị và luật pháp" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường chính trị, môi trường luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cit 28/12/2015 41 1

 • Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

  Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

  Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giúp người học hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, biết cách làm việc và khai thác tính năng của Linux, bước đầu làm chủ được ngôn ngữ lập trình shell trên Linux, biết cách thức vận dụng vào ứng dụng riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng để có thêm tư liệu phục vụ học tập.

   7 p cit 29/11/2015 38 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa Google pagerank, kiểm tra PR như thế nào? Công thức tính PR của Google, mô hình liên kết & PR, PR có ảnh hưởng đến SERPs? Những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 38 1

 • Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo quy mô nội tại" của James Riedel với các nội dung chính hướng đến trình bày các nội dung chính như: Cạnh tranh độc quyền và thương mại; ý nghĩa của thương mại nội ngành; doanh nghiệp phản ứng với thương mại: kẻ được, người mất, và kết...

   26 p cit 15/05/2016 32 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành: Thông tin môn học" do Trần Công Án biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin chính về môn học như mục đích môn học, tài liệu yêu cầu và phương pháp đánh giá sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cit 25/02/2016 31 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 3: Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.

   7 p cit 27/09/2016 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số