• Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

    Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

    Tập tin “mồ côi” là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website, ví dụ như: Các tập tin hình ảnh, Javascript, CSS,... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tin “mồ côi” và nguyên nhân tồn tại của tập tin “mồ côi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

     6 p cit 10/08/2016 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số