• Bài giảng Đồ họa 2D: Các phép biến đổi - Bùi Tiến Lên

  Bài giảng Đồ họa 2D: Các phép biến đổi - Bùi Tiến Lên

  Bài giảng Đồ họa 2D: Các phép biến đổi có nội dung trình bày khái niệm phép biến đổi, công thức phép biến đổi, định nghĩa biến đổi Affine, hệ tọa độ thuần nhất, công thức xác định ảnh của một điểm, cấu trúc dữ liệu, biến đổi điểm – cài đặt, phép biến đổi tịnh tiến, phép biến đổi quay và các nội dung khác.

   46 p cit 27/07/2015 177 1

 • Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 2 của bộ bài giảng có chủ đề làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library. Nội dung cụ thể của bài này gồm các vấn đề sau: Vẽ hình trong Illustrator, thay đổi kích thước của vật thể với nhóm công cụ...

   51 p cit 08/07/2014 177 6

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 10: Cơ cấu tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 10: Cơ cấu tổ chức

  Mục tiêu chương 10: Trình bày những yếu tố xác định cơ cấu tổ chức, trình bày những đặc điểm của các dạng cơ cấu tổ chức, tìm ra tính tương phản giữa cơ cấu cơ học và cơ cấu hữu cơ, trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

   44 p cit 26/11/2014 177 2

 • Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 3 - Nguyễn Xuân Phong

  Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 3 - Nguyễn Xuân Phong

  Nội dung chính của Chương 3 Các quy luật và nguyên tắc quản lý trong bài giảng Khoa học quản lý trình bày các quy luật cơ bản trong quản lý, các quy luật tự nhiên, các quy luật kinh tế-xã hội , các quy luật tâm lý.

   38 p cit 27/07/2015 177 2

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hùng

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hùng

  Nội dung Bài giảng Kiến trúc máy tính Chương 5 Bộ xử lý trung tâm nhằm trình bày về các nội dung chính, cấu trúc cơ bản của CPU, hoạt động của CPU, cấu trúc của các bộ xử lý tiên tiến, kiến trúc Intel và CPU 8086.

   25 p cit 24/09/2014 177 2

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 7

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 7

  Chương 7 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác -Lênin thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: phạm trù thực tiễn và phạm trù lý luận, các nhà triết học tiêu biểu như F.Bêcon, L.Phơbach, những hạn chế của các nhà triết học này.

   21 p cit 16/07/2014 176 1

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam gồm có các nội dung: tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam và ứng dụng tài khoản vào một số hoạt động, đạo đức nghề nghiệp.

   18 p cit 27/10/2014 176 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 9 Pháp luật và thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 9 Pháp luật và thương mại điện tử

  Nội dung Chương 9 Pháp luật và thương mại điện tử trình bày về rủi ro trong thương mại điện tử, ranh giới và quyền hạn, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, tên miền và vi phạm tên miền.

   11 p cit 25/05/2016 176 1

 • Bài giảng Thiết kế Web: Giới thiệu - Phạm Thế Bảo

  Bài giảng Thiết kế Web: Giới thiệu - Phạm Thế Bảo

  Bài giảng thiết kế Web này giới thiệu về lịch sử của mạng internet và Web, các khái niệm căn bản, các dịch vụ cơ bản của Internet và khai thác tài nguyên trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cit 29/11/2015 176 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Chương

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Chương

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa và vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ, những nguyên lý cơ bản của giao tiếp phi ngôn ngữ, không gian giao tiếp, thân mình-giọng nói, đồ vật xung quanh bạn, nâng cao kỹ năng phi ngôn ngữ.

   36 p cit 25/04/2015 176 2

 • Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 1 - Nguyễn Trí Thành

  Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 1 - Nguyễn Trí Thành

  Chương 1 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giới thiệu chung về UNIX/Linux với một số nội dung như: Đặc điểm hệ điều hành đa người dùng, khái niệm bộ nhớ ảo và phân chia thời gian, đặc điểm hệ điều hành UNIX, phần mềm mã nguồn mở, đặc điểm hệ điều hành Linux, khái quát các thành phần của Linux, phần mềm mã nguồn mở, khái quát về...

   16 p cit 29/11/2015 176 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 1: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN " giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, sự hình thành tư duy của Đảng, chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cit 25/02/2016 176 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số