• Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Mục tiêu bài học nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên tắc hoạt động, tổ chức, xây dựng và quản lí dịch vụ phân giải tên miền DNS trên nền tảng Windows Server 2003; hiểu được mô hình phân giải tên trên hệ thống mạng Internet.

   50 p cit 21/04/2016 221 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích các cơ hội Marketing trình bày hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, phân tích môi trường Marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi người mua, phân tích thị trường các doanh và hành vi mua sắm của doanh nghiệp, phân tích các ngành và đối thủ cạnh tranh.

   59 p cit 30/03/2015 220 1

 • Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 2 của bộ bài giảng có chủ đề làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library. Nội dung cụ thể của bài này gồm các vấn đề sau: Vẽ hình trong Illustrator, thay đổi kích thước của vật thể với nhóm công cụ...

   51 p cit 08/07/2014 220 6

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Chương 6 Nhiệt học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: bức xạ nhiệt cân bằng, các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử Planck,...

   19 p cit 16/07/2014 220 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Văn Chương

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Văn Chương

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình, giới hạn những điểm chính, làm nổi bật ý tưởng chính, mở đầu và kết thúc hiệu quả, cấu trúc những lọai diễn từ khác, diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu, giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể.

   34 p cit 25/04/2015 220 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Nội dung cơ bản trong chương 5 Chiến lược giá thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về giá trong marketing ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, quy trình định giá, định giá một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiêu biểu, các chiến lược định giá tiêu biểu.

   43 p cit 30/03/2015 220 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting; Phân hệ hệ thống; phân hệ kế toán tổng hợp; Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Phân hệ kế toán vốn bằng tiền; Phân hệ...

   58 p cit 24/08/2015 220 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa" giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cit 25/02/2016 220 1

 • Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương - TSKH. Đặng Công Tráng

  Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương - TSKH. Đặng Công Tráng

  Tài liệu Đàm phán hợp đồng ngoại thương của TSKH. Đặng Công Tráng gồm những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 2 Kỹ thuật và quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 3 Thực trạng về hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương tại Việt Nam.

   29 p cit 26/11/2014 219 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Công Nghiệp

  Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Công Nghiệp

  Bài giảng Thương mại điện tử trình bày tổng quan về thương mại điện tử, lịch sử hình thành thương mại điện tử, thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và việt nam, triển khai công việc kinh doanh trên internet, thanh toán điện tử, marketing điện tử, phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, một số vấn đề về luật pháp...

   163 p cit 24/08/2015 219 2

 • Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS Trương Đình Chiến

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS Trương Đình Chiến

  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể hiểu bản chất, quan điểm và nội dung của hoạt động quản trị marketing, nắm vững quy trình quản trị marketing: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá điều khiển. Thực hiện được các chức năng nhiệm vụ cụ thể của bộ phận marketing trong tổ chức, có khả năng phối hợp với các bộ phận...

   230 p cit 24/06/2014 219 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Dưới đây là bài giảng Vật lý đại cương chương 4 Công và năng lượng trình bày các nội dung chính: Công, công suất, năng lượng, động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế, va chạm. Chúng ta hãy tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức một cách chặt chẽ hơn.

   10 p cit 16/07/2014 218 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số