• Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1 gồm 2 chương. Nội dung Phần 1 bài giảng trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu từ và ứng dụng của vật liệu từ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   107 p cit 16/07/2014 67 1

 • Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tư duy phát triển" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các loại tư duy, tư duy phát triển, các việc con người thường làm,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   25 p cit 21/04/2016 63 2

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.

   17 p cit 19/06/2016 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số