• Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 11: Văn hóa tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 11: Văn hóa tổ chức

  Mục tiêu chương 11 giúp các bạn trình bày thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, các định những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn tham khảo!

   18 p cit 26/11/2014 230 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Tổng quan ngôn ngữ Java - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Tổng quan ngôn ngữ Java - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Nội dung chính của bài học này: Lịch sử ra đời của Java; một số đặc tính của Java (đơn giản, khả chuyển, đa luồng, hướng đối tượng, biên dịch và thông dịch, giải phóng bộ nhớ, ...); công nghệ Java (J2SE, J2EE, J2ME, các dạng ứng dụng, JVM, IDE,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cit 10/08/2016 228 1

 • Bài giảng PDCA trong hoạt động nhóm

  Bài giảng PDCA trong hoạt động nhóm

  PDCA là công cụ hữu hiệu, phương pháp luận khoa học để giải quyết vấn đề; được thiết kế để áp dụng liên tục, nhiều lần; bao gồm các hoạt động theo vòng khép kín; mục đích cuối cùng của chu trình PDCA là cải tiến liên tục làm cho khách hàng hài lòng và để hiểu rõ hơn về công cụ này mời các bạn tham khảo bài giảng PDCA trong hoạt động...

   43 p cit 19/06/2016 228 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Applet - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Applet - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài này cung cấp kiến thức về tạo các applet, đối tượng đồ hoạ Graphics và kĩ thuật khung hình phụ. Nội dung trình bày trong bài gồm có: Một số method của component, xây dựng các applet, khung của một applet cơ bản, lớp graphics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cit 10/08/2016 225 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Lập trình vào/ra với luồng (Streams) - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Lập trình vào/ra với luồng (Streams) - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài học này gồm có những nội dung chính như: Thư viện các lớp về luồng trong java: luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập Console dùng luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập files dùng luồng ký tự và luồng byte; vấn đề xử lý files truy cập ngẫu nhiên dùng lớp RandomAccessFile; xử lý file và thư mục dùng lớp File.

   56 p cit 10/08/2016 222 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 7: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 7: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị

  Bài giảng "Marketing quốc tế - Chương 7: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị" cung cấp cho người học các kiến thức về phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, phân đoạn thị trường toàn cầu, phân đoạn theo nhân khẩu học, đánh giá tiềm năng thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cit 29/10/2016 221 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cit 25/02/2016 219 1

 • Bài giảng Phương pháp làm việc nhóm

  Bài giảng Phương pháp làm việc nhóm

  Làm việc nhóm là một trong những công việc rất thường xuyên gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Nếu một nhóm làm việc hiệu quả thì sẽ đem lại hiệu suất công việc cao và ngược lại. Vậy làm cách nào để làm việc nhóm đạt hiệu quả mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp làm việc nhóm sau đây.

   25 p cit 19/06/2016 218 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 cung cấp những kiến thức về quyết định Quản trị như khái niệm, quá trình quyết định Quản trị, công cụ ra quyết định Quản trị, cách nâng cao hiệu quả của quyết định Quản trị. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

   13 p cit 30/08/2014 215 1

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian (Tâm Việt)

  Bài giảng "Kỹ năng quản lý thời gian" trình bày về giá trị của thời gian, các thế hệ quản lý thời gian, công cụ quản lý thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   120 p cit 21/04/2016 213 3

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

  Kết thúc chương này chúng ta có thể: Phân biệt giữa giá trị sau cùng và giá trị phương tiện, liệt kê những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày này, xác định 5 phạm trù văn hóa quốc gia, giới thiệu 3 thành phần thái độ,...Mời các bạn tham khảo!

   26 p cit 26/11/2014 213 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 trình bày về chức năng tổ chức Quản trị. Bài giảng cung cấp những kiến thức như: khái niệm, cách xây dựng cơ cấu tổ chức, phân quyền và ủy quyền trong quản trị, quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức Quản trị.

   31 p cit 30/08/2014 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số