• Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Cơ chế phân trang cho phép không gian địa chỉ thực (physical address space) của một process có thể không liên tục nhau. Bộ nhớ thực được chia thành các khối cố định và có kích thước bằng nhau gọi là frame. – Thông thường kích thước của frame là lũy thừa của 2, từ khoảng 512 byte đến 16MB. Bộ nhớ luận lý (logical memory) hay không gian địa chỉ luận lý...

   37 p cit 03/05/2013 82 1

 • Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

   32 p cit 03/05/2013 82 0

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  class Software { private int m_z; public int m_v; protected int m_x; public Software() { m_x = 100; } public Software(int y) { m_x = y; } }

   20 p cit 10/05/2013 77 1

 • Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 76 1

 • Lập trình IPC

  Lập trình IPC

  – IPC: Inter-Process Communication – Cho phép phối hợp hoạt động giữa các quá trình trong hệ thống – Giải quyết đụng độ trên vùng tranh chấp – Truyền thông điệp từ quá trình này đến các quá trình khác – Chia sẻ thông tin giữa các quá trình với nhau Giao tiếp và đồng bộ Communication Truyền dữ liệu Chia sẻ thông tin Các cơ chế: Pipe Signal Message queue...

   47 p cit 03/05/2013 73 1

 • Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau – Batch system: jobs – Time-shared systems: user programs, tasks – Job process Quá trình (process) – một chương trình đang thực thi Một quá trình bao gồm – Text section (program code), data section (chứa global variables) – Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management...

   39 p cit 03/05/2013 73 1

 • Các loại cáp mạng

  Các loại cáp mạng

  Cáp quang là những dây nhỏ và dẻo truyền các ánh sáng nhìn thấy được và các tia hồng ngoại. Chúng có lõi ở giữa và có phần bao bọc xung quanh lõi. Để ánh sáng có thể phản xạ một cách hoàn toàn trong lõi thì chiết suất của lõi lớn hơn chiết suất của áo một chút. - Lõi và áo được làm bằng thuỷ tinh hay chất dẻo (Silica), chất dẻo, kim loại,...

   21 p cit 09/05/2013 72 3

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 70 1

 • Adaptive Huffman

  Adaptive Huffman

  Ý tưởng: Thuật toán này vẫn dựa trên ý tưởng của Huffman là sử dụng một vài bit (bit code) để biểu diễn một kí tự. Độ dài “mã bit” cho các kí tự không giống nhau: Kí tự xuất hiện nhiều lần→biểu diễn bằng mã ngắn. Kí tự xuất hiện ít → biểu diễn bằng mã dài. Tạo sẵn một cây “tối thiểu” ban đầu, dữ liệu nén sẽ được cập...

   79 p cit 15/05/2013 65 1

 • Bài giảng lập trình Java

  Bài giảng lập trình Java

  Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy tính Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ Nó thiết lập lớp trừu tượng cho: Phần cứng bên dưới Hệ điều hành Mã đã biên dịch

   239 p cit 15/05/2013 64 9

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 9: Thừa kế (Inheritance)

  Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 9: Thừa kế (Inheritance)

  Trong thừa kế, khi khởi tạo đối tượng: Hàm xây dựng của lớp cha sẽ được gọi trước Sau đó mới là hàm xây dựng của lớp con. Trong thừa kế, khi hủy bỏ đối tượng: Hàm hủy của lớp con sẽ được gọi trước Sau đó mới là hàm hủy của lớp cha.

   24 p cit 10/05/2013 61 2

 • Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Định thời dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống Định thời trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính Định thời ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo

   74 p cit 03/05/2013 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số