• Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 5: Mobile Applications Using Decision Structures

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 5: Mobile Applications Using Decision Structures

  Visual Studio has a built-in emulator that displays a “working” Pocket PC Pervasive devices have become important in many business venues With Visual Studio 2005 open, click the New Project button on the Standard toolbar and then, if necessary, click the plus sign next to Smart Device in the Project types pane on the left side of the New Project dialog box Click Pocket PC 2003 under Smart Device in the Project types list. In the Templates...

   64 p cit 17/04/2013 79 0

 • Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Mã tiền tố là bộ các từ mã của một tập hợp các kí hiệu sao cho từ mã của mỗi ký hiệu không là tiền tố (phần đầu) của từ mã một ký hiệu khác trong bộ mã ấy. Ví dụ, muốn mã hóa từ "PETE", với 3 ký tự “E”, “P”, “T”. Ta có: - Nếu mã hóa bằng các từ mã có độ dài bằng nhau, ta dùng ít nhất 2 bit cho một ký tự. Chẳng hạn “E”=00,...

   35 p cit 15/05/2013 78 1

 • Các loại cáp mạng

  Các loại cáp mạng

  Cáp quang là những dây nhỏ và dẻo truyền các ánh sáng nhìn thấy được và các tia hồng ngoại. Chúng có lõi ở giữa và có phần bao bọc xung quanh lõi. Để ánh sáng có thể phản xạ một cách hoàn toàn trong lõi thì chiết suất của lõi lớn hơn chiết suất của áo một chút. - Lõi và áo được làm bằng thuỷ tinh hay chất dẻo (Silica), chất dẻo, kim loại,...

   21 p cit 09/05/2013 70 3

 • Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau – Batch system: jobs – Time-shared systems: user programs, tasks – Job process Quá trình (process) – một chương trình đang thực thi Một quá trình bao gồm – Text section (program code), data section (chứa global variables) – Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management...

   39 p cit 03/05/2013 69 1

 • Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 68 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  class Software { private int m_z; public int m_v; protected int m_x; public Software() { m_x = 100; } public Software(int y) { m_x = y; } }

   20 p cit 10/05/2013 65 1

 • Lập trình IPC

  Lập trình IPC

  – IPC: Inter-Process Communication – Cho phép phối hợp hoạt động giữa các quá trình trong hệ thống – Giải quyết đụng độ trên vùng tranh chấp – Truyền thông điệp từ quá trình này đến các quá trình khác – Chia sẻ thông tin giữa các quá trình với nhau Giao tiếp và đồng bộ Communication Truyền dữ liệu Chia sẻ thông tin Các cơ chế: Pipe Signal Message queue...

   47 p cit 03/05/2013 63 1

 • Bài giảng lập trình Java

  Bài giảng lập trình Java

  Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy tính Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ Nó thiết lập lớp trừu tượng cho: Phần cứng bên dưới Hệ điều hành Mã đã biên dịch

   239 p cit 15/05/2013 61 9

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 61 1

 • Adaptive Huffman

  Adaptive Huffman

  Ý tưởng: Thuật toán này vẫn dựa trên ý tưởng của Huffman là sử dụng một vài bit (bit code) để biểu diễn một kí tự. Độ dài “mã bit” cho các kí tự không giống nhau: Kí tự xuất hiện nhiều lần→biểu diễn bằng mã ngắn. Kí tự xuất hiện ít → biểu diễn bằng mã dài. Tạo sẵn một cây “tối thiểu” ban đầu, dữ liệu nén sẽ được cập...

   79 p cit 15/05/2013 60 1

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 9: Thừa kế (Inheritance)

  Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 9: Thừa kế (Inheritance)

  Trong thừa kế, khi khởi tạo đối tượng: Hàm xây dựng của lớp cha sẽ được gọi trước Sau đó mới là hàm xây dựng của lớp con. Trong thừa kế, khi hủy bỏ đối tượng: Hàm hủy của lớp con sẽ được gọi trước Sau đó mới là hàm hủy của lớp cha.

   24 p cit 10/05/2013 59 2

 • Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm – Không gian địa chỉ (text section, data section) – Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution) program counter các register stack – Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…) Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của...

   24 p cit 03/05/2013 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số