• Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm – Không gian địa chỉ (text section, data section) – Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution) program counter các register stack – Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…) Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của...

   24 p cit 03/05/2013 50 1

 • Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

  Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

  ột số người bác bỏ mọi khả năng khủng hoảng hệ thống, cho rằng một số quyết định bất ngờ là nguyên nhân gây ra toàn bộ gánh nặng của chúng ta hiện nay. Những người khác lại thấy những căn bệnh văn hóa sâu sắc đang hoành hành - sự mất dần thói quen tiết kiệm, các tương phản văn hóa của chủ nghĩa tư bản, sự xơ cứng của chính phủ ở...

   42 p cit 03/01/2013 50 1

 • Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   19 p cit 03/01/2013 45 1

 • Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Trên Unix được thực hiện bởi Makefile Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:  Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)  Các lệnh để tạo file Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh. Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++

   24 p cit 03/05/2013 44 1

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 4: CSS – Casscading Style Sheets

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 4: CSS – Casscading Style Sheets

  CSS = Casscading Style Sheets Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang WEB Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE Có thể sử dụng lại cho các trang web khác Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả site nhanh chóng (cascading)

   32 p cit 09/05/2013 43 2

 • Cơ bản về Logistics

  Cơ bản về Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   13 p cit 03/01/2013 41 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm – Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc – Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa – Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc...

   32 p cit 03/05/2013 39 1

 • CHƯƠNG 9: KHO BÃI

  CHƯƠNG 9: KHO BÃI

  Kho bãi và vai trò của kho bãi. Chức năng của kho bãi. Mối liên hệ giữa kho với các bộ phận khác. Các loại kho. Giới thiệu hệ thống kho bãi của một số công ty

   21 p cit 03/01/2013 38 2

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 7: Lớp

  Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 7: Lớp

  Hàm bạn: Có quyền truy xuất đến tất cả các dữ liệu và hàm thành viên (protected + private) của 1 lớp. Lý do: Cách định nghĩa hàm chính xác. Hàm cài đặt không hiệu quả. Lớp bạn: Tất cả các hàm trong lớp bạn: là hàm bạn.

   32 p cit 10/05/2013 37 2

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 8: Tái định nghĩa( Overloading)

  Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 8: Tái định nghĩa( Overloading)

  Được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ: Gán tương ứng từng thành phần. Đúng khi đối tượng không có dữ liệu con trỏ. VD: Point p1(10,20); Point p2; p2 = p1; Khi thành phần dữ liệu có con trỏ, bắt buộc phải định nghĩa phép gán = cho lớp.

   18 p cit 10/05/2013 36 2

 • CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  Là chuyên chở, vận chuyển hàng hóa và hành khách đi từ địa điểm nầy đến 1 địa điểm khác. xong thu tiền xe ( hoặc lấy trước)

   28 p cit 03/01/2013 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số