• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương 3 của bài giảng Mạng máy tính trình bày một số nội dung sau: Transport layer services & principles, multiplexing/demultiplexing, connectionless transport (UDP), principles of reliable data transfer (RDT), connection-oriented transport (TCP), congestion control, sử dụng TCP hay UDP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p cit 23/03/2016 119 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2a - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2a - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về giao thức tầng ứng dụng (application layer). Trong chương này các bạn sẽ cùng tìm hiểu về một số khái niệm và nguyên tắc; Web & Hyper Text Transfer Protocol; Web design and HTTP, Web programming;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cit 23/03/2016 143 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4a - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4a - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương 4 của bài giảng Mạng máy tính giới thiệu về giao thức tầng mạng (network layer). Chương này gồm có một số nội dung sau: Giới thiệu và chức năng của tầng mạng, network service model (VC and Datagram), bộ định tuyến (router), giao thức IP (Internet Protocol), giải thuật chọn đường (Routing Algorithms), chọn đường trong mạng Internet. Mời các bạn cùng tham...

   62 p cit 23/03/2016 135 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính chương 2b trình bày đến người học những nội dung kiến thức sau: File Transfer Protocol, Electronic Mail Protocols, Domain Name System,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   46 p cit 23/03/2016 148 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5b - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5b - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương này trình bày những nội dung liên quan đến specific link layer technologies như: Ethernet, PPP, wireless networks, ATM, frame relay. Hy vọng bài giảng này sẽ là tài liệu học tập và là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học tập của các bạn.

   53 p cit 23/03/2016 117 1

 • Bài giảng môn học Mạng không dây

  Bài giảng môn học Mạng không dây

  Bài giảng môn học Mạng không dây với mục tiêu tìm hiểu nhiều mặt của công nghệ không dây, mạng không dây, kiến trúc và các ứng dụng; nắm vững các lý thuyết về công nghệ truyền dữ liệu không dây; hiểu biết về các thiết bị phát, thu của môi trường truyền dẫn không dây;...

   148 p cit 23/03/2016 197 2

 • Bài giảng Mạng máy tính cơ bản

  Bài giảng Mạng máy tính cơ bản

  Cùng tìm hiểu nhập môn mạng máy tính; mô hình mạng osi; các giao thức mạng lan; ethernet;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Mạng máy tính cơ bản". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   69 p cit 23/03/2016 164 2

 • Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Cùng tìm hiểu định nghĩa tầng ứng dụng; vai trò của giao thức trong truyền thông giữa các ứng dụng khách và ứng dụng phục vụ; tính năng, hoạt động của một vài giao thức phổ biến ở tầng ứng dụng (HTTP, DNS, SMTP) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng" do Lương Ánh Hoàng biên soạn.

   18 p cit 23/03/2016 171 2

 • Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng do Lương Ánh Hoàng biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mạng; xây dựng mạng gia đình và văn phòng; thao tác trên chương trình mô phỏng; thực hành trên thiết bị.

   25 p cit 23/03/2016 145 2

 • Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Đến với "Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính" các bạn sẽ được tìm hiểu về việc mô tả cấu trúc của một mạng máy tính, bao gồm các thiết bị, phương tiện truyền dẫn cần thiết; giải thích chức năng của các giao thức trong truyền thông mạng; ưu điểm của việc sử dụng mô hình phân lớp mạng;...

   30 p cit 23/03/2016 225 2

 • Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận hướng đến trình bày vai trò của các giao thức tầng giao vận; phân tích ứng dụng và hoạt động của giao thức TCP; phân tích hoạt động của giao thức UDP. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   23 p cit 23/03/2016 157 2

 • Bài giảng Cấu hình ISIS

  Bài giảng Cấu hình ISIS

  ISIS được tạo ra nhằm mục đích xây dựng một protocol chuẩn; có cơ chế định vị đại chỉ rộng lớn; có cơ chế định vị có cấu trúc; hiệu quả cho phép hội tụ nhanh và có phí tổn thấp được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Cấu hình ISIS". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   18 p cit 23/03/2016 94 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số