• Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 6: Bảo mật mạng với IPSec và Certificate

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 6: Bảo mật mạng với IPSec và Certificate

  Người quản trị mạng cần phải hiểu Internet Protocol security để bảo mật đường truyền hệ thống mạng. Bài học sẽ giúp sinh viên triển khai IPSec và IPSec có Certificate để bảo mật đường truyền hệ thống mạng.

   18 p cit 21/04/2016 101 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router giới thiệu các giao thức định tuyến và cấu hình định tuyến sử dụng Routing and Remote Access Service trên Windows Server 2003. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p cit 21/04/2016 109 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

  Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chương trình làm Mail Server, phần mềm Mail Daemon đang được sử dụng phổ biến vì giá thành và khả năng quản lý. Bài học sau đây đi tìm hiểu về cấu hình này.

   53 p cit 21/04/2016 103 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 5: Xây dựng Web, FPT server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 5: Xây dựng Web, FPT server

  Bài 5: Xây dựng Web, FPT server nhằm giúp sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động của dịch vụ Web và FTP; nắm được các thành phần trong dịch vụ IIS và xây dựng hệ thống Web và FTP Server. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   63 p cit 21/04/2016 111 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Mục tiêu bài học nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên tắc hoạt động, tổ chức, xây dựng và quản lí dịch vụ phân giải tên miền DNS trên nền tảng Windows Server 2003; hiểu được mô hình phân giải tên trên hệ thống mạng Internet.

   50 p cit 21/04/2016 166 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Trong hệ thống mạng người quả trị cần phải nắm vững phương thức triển khai địa chỉ IP, hệ thống mới có thể hoạt động ổn định. Bài học sau đây sẽ đi làm rõ các vấn đề trên. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p cit 21/04/2016 121 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 3: Xây dựng DHCP Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 3: Xây dựng DHCP Server

  Cài đặt cấu hình dịch vụ DHCP cung cấp thông tin cấu hình TCP/IP cho các máy tính/thiết bị trong mạng. Bài học sau đây đi tìm hiểu các nội dung: Giới thiệu về DHCP, quá trình cấp phát động của DHCP, thiết lập DHCP Sever, thiết lập DHCP Relay Agent, câu hỏi ôn tập.

   42 p cit 21/04/2016 107 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 7: Tổng quan về hệ thống e-mail

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 7: Tổng quan về hệ thống e-mail

  Ngày nay E-mail (thư điện tử) được sử dụng phổ biến trong các vấn đề trao đổi liên lạc với nhau. E-mail tạo nên sự thuận tiện cho mọi người có thể nhận liên lạc tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Bài học sau đây sẽ giới thiệu về hệ thống e-mail. Mời bạn đọc tham khảo.

   18 p cit 21/04/2016 90 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng: Mở đầu

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng: Mở đầu

  Nội dung bài giảng này giới thiệu tổng quát về môn học, mục tiêu môn học, phương pháp học tập, quy định học tập. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p cit 21/04/2016 98 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5a - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5a - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5a cung cấp những nội dung kiến thức về Data Link Layer. Chương này gồm có các nội dung kiến thức sau: Introduction and services, error detection and correction, multiple access protocols & LAN, Link-layer addressing & ARP. Mời mọi người cùng tham khảo.

   45 p cit 23/03/2016 113 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4b - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4b - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương 4b tiếp tục giới thiệu đến người học về giao thức tầng mạng (network layer) với các nội dung như: Network addr, Broadcast và loopback; sự khủng hoảng của địa chỉ IPv4; một giải pháp cho địa chỉ IPv4; subnet mask; dịch địa chỉ mạng: NAT;...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   87 p cit 23/03/2016 90 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Đoàn Thị Thu Hà

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Đoàn Thị Thu Hà

  Chương 3 của bài giảng Mạng máy tính trình bày một số nội dung sau: Transport layer services & principles, multiplexing/demultiplexing, connectionless transport (UDP), principles of reliable data transfer (RDT), connection-oriented transport (TCP), congestion control, sử dụng TCP hay UDP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p cit 23/03/2016 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số