• Mạng máy tinh - Chương 4: Lớp Network

  Mạng máy tinh - Chương 4: Lớp Network

  chuyển các đoạn từ host gửi đến host nhận bên gửi sẽ đóng gói các đoạn vào trong các datagram bên nhận sẽ chuyển các đoạn cho lớp transport các giao thức lớp network trong mọi host, router Router sẽ xem xét các trường header trong tất cả các IP datagram đã được chuyển cho nó.

   128 p cit 17/04/2013 125 3

 • Mạng máy tinh - Chương 3: Lớp Transport

  Mạng máy tinh - Chương 3: Lớp Transport

  cung cấp truyền thông logic chạy trên các host khác nhau các giao thức transport chạy trên các hệ thống đầu cuối phía gửi: cắt các thông điệp ứng dụng thành các segment (đoạn), chuyển cho lớp network phía nhận: tái kết hợp các đoạn thành các thông điệp, chuyển cho lớp application có nhiều hơn 1 giao thức transport dành cho các ứng dụng Internet: TCP và UDP.

   111 p cit 17/04/2013 160 2

 • Mạng máy tinh - Chương 2: Lớp Application

  Mạng máy tinh - Chương 2: Lớp Application

  server: host luôn hoạt động địa chỉ IP cố định nhóm các server để chia sẻ công việc clients: truyền thông với server có thể kết nối không liên tục có thể có địa chỉ IP thay đổi không truyền thông trực tiếp với client khác

   109 p cit 17/04/2013 145 2

 • Mạng máy tính

  Mạng máy tính

  Internet bao gồm hàng triệu thiết bị tính toán kết nối với nhau: hosts = các hệ thống đầu cuối chạy các ứng dụng mạng Dữ liệu được truyền thông qua phương tiện truyền thông Cáp quang, cáp đồng, sóng radio, vệ tinh Tốc độ truyền = băng thông routers: chuyển các gói tin (gói dữ liệu hay gói điều khiển còn gọi là thông điệp)

   77 p cit 17/04/2013 118 2

 • Bài giảng môn mạng máy tính

  Bài giảng môn mạng máy tính

  Một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nối bằng một cấu trúc nào đó. Hai máy tính được gọi là kết nối nếu chúng có thể trao đổi thông tin. Kết nối có thể là dây đồng, cáp quang, sóng ngắn, sóng hồng ngoại, truyền vệ tinh…

   238 p cit 17/04/2013 123 6

 • DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  As with a computer, a router or switch cannot function without an operating system. Cisco calls its operating system the Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. The Cisco IOS provides the following network services: Basic routing and switching functions Reliable and secure access to networked resources Network scalability

   31 p cit 28/03/2013 87 1

 • DC & CN II LECTURE 3 Local Area Networks

  DC & CN II LECTURE 3 Local Area Networks

  Preamble or Start Field When computers are connected to a physical medium, there must be a way they can grab the attention of other computers to broadcast the message, "Here comes a frame!" Various technologies have different ways of doing this process, but all frames, regardless of technology, have a beginning signaling sequence of bytes. 10101010…….10101010 Depending up frame format: Preamble = 7 bytes, Start or Start of Frame...

   40 p cit 28/03/2013 69 1

 • IP Addresses: Classful Addressing

  IP Addresses: Classful Addressing

  The identifier used in the IP layer of the TCP/IP protocol suite to identify each device connected to the Internet is called the Internet address or IP address. An IP address is a 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a host or a router to the Internet. IP addresses are unique. They are unique in the sense that each address defines one, and only one, connection to the Internet. Two devices on the Internet can...

   120 p cit 28/03/2013 112 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số