• Bài giảng CWNA: Chapter 02 (tt) - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 02 (tt) - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về sóng vô tuyến. Mục tiêu của chương này là định nghĩa và giải thích được một số đặc tính trong sóng vô tuyến, tìm hiểu và áp dụng những phép tính cần thiết về mạch RF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cit 21/04/2016 100 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 02 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 02 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 2 giới thiệu về anten và các thiết bị phụ trợ. Thông qua chương này người học có thể biết được nhiệm vụ của anten, biết được các loại anten được sử dụng trong WLAN, nắm bắt được các thuộc tính của từng loại anten và biết được các thiết bị phụ trợ trong WLAN.

   35 p cit 21/04/2016 87 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 1 giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được: Vai trò của các tổ chức; mạng LAN không dây, PANs, MAN, WAN; xác định vai trò công nghệ cho các công nghệ WLAN; ưu điểm và nhược điểm của mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cit 21/04/2016 102 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 03 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 03 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 3 giới thiệu về các công nghệ trải phổ (Spread Spectrum Tech.). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các công nghệ trải phổ đang được sử dụng theo qui tắc của FCC, phân biệt và so sánh 2 công nghệ trải phổ chính, tìm hiểu về công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

   34 p cit 21/04/2016 89 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 04 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 04 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về kiến trúc mạng 802.11 và lớp Mac và lớp Physical. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định vị mạng WLAN, quá trình kết nối máy trạm, tập dịch vụ, định dạng khung của lớp MAC, quá trình truyền thông trong WLAN, các chế độ hoạt động trong 802.11. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p cit 21/04/2016 115 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 05 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 05 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 5 trình bày những vấn đề về bảo mật trong hệ thống WLAN. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về bảo mật, các cơ chế mã hóa, các kiểu tấn công, các giải pháp bảo mật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cit 21/04/2016 102 2

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail Server

  Chương này giới thiệu về dịch vụ Mail Server. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các giao thức làm việc với Mail, giới thiệu về hệ thống Mail, các khái niệm cơ bản, mối liên hệ giữa DNS và Mail server, cài đặt và chạy sendmail, cấu hình sendmail. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 101 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Chương 3 giới thiệu về dịch vụ DNS (Domain Name System). Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được các kiến thức như: Tổng quan về DNS, cách phân bố dữ liệu quản lý Domain Name, cơ chế phân giải tên miền, phân loại DNS Server, resource Recorde (RR), cài đặt và cấu hình DNS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 123 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4: Dịch vụ Printer Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4: Dịch vụ Printer Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4 giới thiệu về dịch vụ Printer Server. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Các dịch vụ in ấn UNIX chung, cài đặt máy in, sử dụng các lệnh in ấn, cấu hình máy chủ in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   34 p cit 21/04/2016 116 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

  Bài giảng chương 1 hướng dẫn người học cách kết nối mạng Lan và Internet. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora, cấu hình mạng, kết nối LAN vào Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 21/04/2016 111 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ DHCP Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ DHCP Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2 giới thiệu về dịch vụ DHCP Server. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu dịch vụ DHCP, cài đặt và cấu hình DHCP Server, cài đặt và cấu hình DHCP Client. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cit 21/04/2016 115 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5 trình bày về dịch vụ File Server với một số nội dung cơ bản như sau: Mục đích của máy chủ File, cài đặt một máy chủ file NFS, cấu hình một máy chủ file Samba. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 21/04/2016 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số