• Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - Chương 1: Tổng quan đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các ứng dụng đa phương tiện, phân loại các hệ thống đa phương tiện, những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cit 27/09/2016 271 1

 • Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng - Lương Ánh Hoàng

  Cùng tìm hiểu định nghĩa tầng ứng dụng; vai trò của giao thức trong truyền thông giữa các ứng dụng khách và ứng dụng phục vụ; tính năng, hoạt động của một vài giao thức phổ biến ở tầng ứng dụng (HTTP, DNS, SMTP) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 3: Tầng ứng dụng" do Lương Ánh Hoàng biên soạn.

   18 p cit 23/03/2016 125 2

 • Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 1: Kỹ thuật mạng do Lương Ánh Hoàng biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mạng; xây dựng mạng gia đình và văn phòng; thao tác trên chương trình mô phỏng; thực hành trên thiết bị.

   25 p cit 23/03/2016 107 2

 • Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính - Lương Ánh Hoàng

  Đến với "Bài giảng Chương 2: Liên lạc qua mạng máy tính" các bạn sẽ được tìm hiểu về việc mô tả cấu trúc của một mạng máy tính, bao gồm các thiết bị, phương tiện truyền dẫn cần thiết; giải thích chức năng của các giao thức trong truyền thông mạng; ưu điểm của việc sử dụng mô hình phân lớp mạng;...

   30 p cit 23/03/2016 185 2

 • Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Chương 4: Tầng giao vận hướng đến trình bày vai trò của các giao thức tầng giao vận; phân tích ứng dụng và hoạt động của giao thức TCP; phân tích hoạt động của giao thức UDP. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   23 p cit 23/03/2016 116 2

 • Bài giảng Các phương thức tấn công mạng - Cao Hoàng Nam

  Bài giảng Các phương thức tấn công mạng - Cao Hoàng Nam

  Bài giảng Các phương thức tấn công mạng do Cao Hoàng Nam biên soạn trình bày về các phương thức tấn công mạng, những ví dụ điển hình, các loại hình tấn công phổ biến, cách đánh giá an toàn thông tin. Tài liệu hữu ích không chỉ với những bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin mà còn với các bạn thường xuyên làm việc trên mạng máy tính. Tham khảo...

   97 p cit 28/06/2015 280 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số