• Bài giảng Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 3 giới thiệu về mạng WAN và thiết kế mạng WAN. Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản về WAN, các công nghệ và các thiết bị dùng cho kết nối WAN; so sánh và đánh giá các công nghệ này; phương pháp thiết kế WAN;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p cit 21/04/2016 210 2

 • Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 3 giới thiệu tổng quan về bộ định tuyến. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bộ định tuyến trên mạng và các bộ chuyển mạch lớp 3. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   82 p cit 21/04/2016 163 2

 • Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 6 trình bày các vấn đề liên quan đến vấn đề bảo mật hệ thống và Firewall. Thông qua chương này người học có thêm những kiến thức về các hình thức tấn công mạng, các lỗ hổng, điểm yếu của mạng lưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p cit 21/04/2016 186 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 02 (tt) - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 02 (tt) - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về sóng vô tuyến. Mục tiêu của chương này là định nghĩa và giải thích được một số đặc tính trong sóng vô tuyến, tìm hiểu và áp dụng những phép tính cần thiết về mạch RF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cit 21/04/2016 155 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 02 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 02 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 2 giới thiệu về anten và các thiết bị phụ trợ. Thông qua chương này người học có thể biết được nhiệm vụ của anten, biết được các loại anten được sử dụng trong WLAN, nắm bắt được các thuộc tính của từng loại anten và biết được các thiết bị phụ trợ trong WLAN.

   35 p cit 21/04/2016 133 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 1 giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được: Vai trò của các tổ chức; mạng LAN không dây, PANs, MAN, WAN; xác định vai trò công nghệ cho các công nghệ WLAN; ưu điểm và nhược điểm của mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cit 21/04/2016 155 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 03 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 03 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 3 giới thiệu về các công nghệ trải phổ (Spread Spectrum Tech.). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các công nghệ trải phổ đang được sử dụng theo qui tắc của FCC, phân biệt và so sánh 2 công nghệ trải phổ chính, tìm hiểu về công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

   34 p cit 21/04/2016 144 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 04 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 04 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về kiến trúc mạng 802.11 và lớp Mac và lớp Physical. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định vị mạng WLAN, quá trình kết nối máy trạm, tập dịch vụ, định dạng khung của lớp MAC, quá trình truyền thông trong WLAN, các chế độ hoạt động trong 802.11. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p cit 21/04/2016 159 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 05 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 05 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 5 trình bày những vấn đề về bảo mật trong hệ thống WLAN. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về bảo mật, các cơ chế mã hóa, các kiểu tấn công, các giải pháp bảo mật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cit 21/04/2016 156 2

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail Server

  Chương này giới thiệu về dịch vụ Mail Server. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các giao thức làm việc với Mail, giới thiệu về hệ thống Mail, các khái niệm cơ bản, mối liên hệ giữa DNS và Mail server, cài đặt và chạy sendmail, cấu hình sendmail. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 161 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Chương 3 giới thiệu về dịch vụ DNS (Domain Name System). Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được các kiến thức như: Tổng quan về DNS, cách phân bố dữ liệu quản lý Domain Name, cơ chế phân giải tên miền, phân loại DNS Server, resource Recorde (RR), cài đặt và cấu hình DNS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 189 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4: Dịch vụ Printer Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4: Dịch vụ Printer Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 4 giới thiệu về dịch vụ Printer Server. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Các dịch vụ in ấn UNIX chung, cài đặt máy in, sử dụng các lệnh in ấn, cấu hình máy chủ in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   34 p cit 21/04/2016 177 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số