• Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

  Bài giảng chương 1 hướng dẫn người học cách kết nối mạng Lan và Internet. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora, cấu hình mạng, kết nối LAN vào Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 21/04/2016 167 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ DHCP Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ DHCP Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2 giới thiệu về dịch vụ DHCP Server. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu dịch vụ DHCP, cài đặt và cấu hình DHCP Server, cài đặt và cấu hình DHCP Client. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cit 21/04/2016 165 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5 trình bày về dịch vụ File Server với một số nội dung cơ bản như sau: Mục đích của máy chủ File, cài đặt một máy chủ file NFS, cấu hình một máy chủ file Samba. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 21/04/2016 214 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 6: Bảo mật mạng với IPSec và Certificate

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 6: Bảo mật mạng với IPSec và Certificate

  Người quản trị mạng cần phải hiểu Internet Protocol security để bảo mật đường truyền hệ thống mạng. Bài học sẽ giúp sinh viên triển khai IPSec và IPSec có Certificate để bảo mật đường truyền hệ thống mạng.

   18 p cit 21/04/2016 143 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 2: Xây dựng LAN Router giới thiệu các giao thức định tuyến và cấu hình định tuyến sử dụng Routing and Remote Access Service trên Windows Server 2003. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p cit 21/04/2016 164 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

  Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chương trình làm Mail Server, phần mềm Mail Daemon đang được sử dụng phổ biến vì giá thành và khả năng quản lý. Bài học sau đây đi tìm hiểu về cấu hình này.

   53 p cit 21/04/2016 155 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 5: Xây dựng Web, FPT server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 5: Xây dựng Web, FPT server

  Bài 5: Xây dựng Web, FPT server nhằm giúp sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động của dịch vụ Web và FTP; nắm được các thành phần trong dịch vụ IIS và xây dựng hệ thống Web và FTP Server. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   63 p cit 21/04/2016 157 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Mục tiêu bài học nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên tắc hoạt động, tổ chức, xây dựng và quản lí dịch vụ phân giải tên miền DNS trên nền tảng Windows Server 2003; hiểu được mô hình phân giải tên trên hệ thống mạng Internet.

   50 p cit 21/04/2016 221 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Trong hệ thống mạng người quả trị cần phải nắm vững phương thức triển khai địa chỉ IP, hệ thống mới có thể hoạt động ổn định. Bài học sau đây sẽ đi làm rõ các vấn đề trên. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p cit 21/04/2016 172 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 3: Xây dựng DHCP Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 3: Xây dựng DHCP Server

  Cài đặt cấu hình dịch vụ DHCP cung cấp thông tin cấu hình TCP/IP cho các máy tính/thiết bị trong mạng. Bài học sau đây đi tìm hiểu các nội dung: Giới thiệu về DHCP, quá trình cấp phát động của DHCP, thiết lập DHCP Sever, thiết lập DHCP Relay Agent, câu hỏi ôn tập.

   42 p cit 21/04/2016 159 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 7: Tổng quan về hệ thống e-mail

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 7: Tổng quan về hệ thống e-mail

  Ngày nay E-mail (thư điện tử) được sử dụng phổ biến trong các vấn đề trao đổi liên lạc với nhau. E-mail tạo nên sự thuận tiện cho mọi người có thể nhận liên lạc tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Bài học sau đây sẽ giới thiệu về hệ thống e-mail. Mời bạn đọc tham khảo.

   18 p cit 21/04/2016 128 1

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng: Mở đầu

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng: Mở đầu

  Nội dung bài giảng này giới thiệu tổng quát về môn học, mục tiêu môn học, phương pháp học tập, quy định học tập. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p cit 21/04/2016 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số