• HTTP the definitive guide

  HTTP the definitive guide

  The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the protocol programs use to communicate over the World Wide Web. There are many applications of HTTP, but HTTP is most famous for two-way conversation between web browsers and web servers. HTTP began as a simple protocol, so you might think there really isn’t that much to say about it. And yet here you stand, with a two-pound book in your hands. If you’re wondering how we could have written 650...

   658 p cit 19/04/2013 103 1

 • Hardening Cisco Routers

  Hardening Cisco Routers

  The field of network security is a huge subject. To be a network security expert, you must be an expert on routers, switches, hubs, firewalls, intrusion detection systems (IDS), servers, desktops, email, HTTP, instant messages, sniffers, and a thousand other topics. There are many books on network security, and the good ones tend to be tomes of 1000+ pages that are intimidating even to their authors. This book takes the opposite approach. It...

   191 p cit 19/04/2013 39 1

 • Red Hat Fedora Linux 3 for Dummies

  Red Hat Fedora Linux 3 for Dummies

  Red Hat Fedora Linux 3 For Dummies describes how to install and use this popular and powerful Linux distribution for fun and profit. Fedora Core is the successor to Red Hat Linux. Fedora Core 1 was essentially Red Hat Linux 10; if you really like numbers, think of Fedora Core 3 as Red Hat Linux 12.

   410 p cit 19/04/2013 109 1

 • Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

  Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

  Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin và các tác phẩm tạo từ các kĩ thuật đó. Thay đổi cấu trúc công nghiệp phát triển không hạn chế, suy xét lại nội dung của quá trình công nghiệp. Thay đổi cách thức tổ chức liên kết ban đầu người ta quan tâm đến cách thức thực hiện hiệu...

   53 p cit 19/07/2012 159 6

 • Script và kĩ thuật hoạt hình

  Script và kĩ thuật hoạt hình

  Adobe Flash là một phần mềm chuyên nghiệp để tạo c|c thước phim hoạt hình, c|c trò chơi, thiết kế giao diện web (RIA – Rich Internet Application)… Flash có một ứng dụng to lớn trong thế giới Internet nói chung và trong công nghệ giải trí nói riêng. Dù rằng nhiều công nghệ mới ra đời đang cố gắng cạnh tranh với Flash, nhưng Flash vẫn chiếm thị phần cao...

   248 p cit 19/07/2012 242 13

 • Bài giảng Thiết kế và Quản Trị Mạng

  Bài giảng Thiết kế và Quản Trị Mạng

  Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu. Hệ điều hành...

   104 p cit 19/07/2012 246 30

 • Giới thiệu về Revit và BIM

  Giới thiệu về Revit và BIM

  Revit Architecture là một phần mềm dùng cho ngành thiết kế kiến trúc của hãng AutoDesk đựơc sản xuất theo khuynh hướng BIM. Nội dung của chương này là trình bày những kiến thức cơ bản để người sử dụng biết được Revit Architecture làm được gì và làm như thế nào cho minh khi sử dụng nó,

   171 p cit 19/07/2012 171 3

 • Unix_Hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng

  Unix_Hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng

  UNIX là hệ điều hành được sử dụng rất hiệu quả trong các môi trường ứng dụng phân tán, nhiều người dùng. Ngoài ra, do tính mở cửa của nó nên UNIX ngay từ khi mới ra đời đã được tiếp nhận nóng nhiệt và được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu rộng rãi trong các trường đại học ở Mỹ và các nước phát triển khác. Hiện nay, UNIX cũng đã bắt...

   719 p cit 19/07/2012 179 8

 • Kỹ thuật mạng máy tính

  Kỹ thuật mạng máy tính

  Có thể nói công nghệ thông tin là công nghệ chế tạo, truyền dẫn, lưu trữ và xử lý các luồng tin ở nhieuf hình thức, thể dạng khác nhau. Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, có tác dụng ngày càng thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và dần triwr thành ngành mũi nhọn, ngành hạ tầng cơ sở cho phát triển kinh tế quốc dân.

   261 p cit 19/07/2012 171 12

 • Internet và kết nối mạng

  Internet và kết nối mạng

  Ngày nay với sự phát triển không ngừng của ngành công nghệ thông tin, internet và mạng máy tính đã và đang trở thành người bạn đồng hành của mọi người hoạt động tring nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, thục hành và nghiên cứu của bạn đọc, chúng tôi biên soạn và giới thiệu đến các bạn quyển internet và kết nối mạng..

   397 p cit 19/07/2012 165 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số