• Đề cương chi tiết học phần mạng Neuron

  Đề cương chi tiết học phần mạng Neuron

  Đề cương chi tiết học phần mạng Neuron giới thiệu về sự hình thành hướng nghiên cứu mạng neuron cũng như điểm mạnh, điểm yếu của mạng neuron. học phần trang bị các kiến thức về kiến trúc một số dạng mạng neuron khác nhau như: Hamming, Hopfield, MLP,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   15 p cit 23/03/2016 40 1

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 17: Ôn tập cuối kỳ

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 17: Ôn tập cuối kỳ

  11.class CDiem 12.{ 13. private: 14. float x; 15. float y; 16. public: 17. void Nhap(); 18. void Xuat(); 19. float KhoangCach(CDiem); 20.};

   79 p cit 10/05/2013 72 4

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 16: Kuôn mẫu

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 16: Kuôn mẫu

  1.#include 2.using namespace std; −Các phương thức chính string(char *) –Phương thức thiết lập từ một chuỗi ký tự. length() –Phương thức lấy chiều dài chuỗi. operator[] –Phương thức toán tử [] để lấy hoặc cập nhật ký tự tại một vị trí nào đó.

   29 p cit 10/05/2013 93 2

 • Mạng máy tính - Dịch vụ DNS

  Mạng máy tính - Dịch vụ DNS

   DNS = Domain Name System  Rfc1034, 1035  Chức năng: tên miền↔ địa chỉ IP

   32 p cit 10/05/2013 171 11

 • Mạng máy tính - Dịch vụ DHCP

  Mạng máy tính - Dịch vụ DHCP

   DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol  RFC 1533, 1534, 1541, 1542, 2131  Tiền thân: BOOTP  Hoạt động tầng ứng dụng  Chức năng: cấp phát địa chỉ IP động

   24 p cit 10/05/2013 63 4

 • Mạng máy tính - Dịch vụ Email

  Mạng máy tính - Dịch vụ Email

  Email (Electronic mail)  Dịch vụ thư điện tử  Hoạt động theo nguyên tắc “store -and –forward”  Gởi và nhận các thông điệp thông qua Internet  Text  File đính kèm  Hoạt động theo mô hình Server –Client  Server  Chuyển tiếp email  Giao tiếp với mail client và mail server  Client ...

   24 p cit 10/05/2013 146 5

 • Mạng máy tính - Monitoring and Terminal Services

  Mạng máy tính - Monitoring and Terminal Services

  Tiện ích cho phép xem-tổng-quan performance của hệ thống Mở task manager Click chuột phải task bar - chọnTask manager  Dùng tổ hợp phím: Ctrl + Shift + Esc Ctrl + Alt + Del Command line: taskmgr.exe Thôngtin Applications Processes Services Performance Networking User

   11 p cit 10/05/2013 76 2

 • Mạng máy tính - Proxy

  Mạng máy tính - Proxy

   “thay mặt” các máy bên trong thực hiện giao dịch với bên ngoài  người “đứng giữa ” client và server  Đóng vai trò server đối với client  Đóng vai trò client đối vớ iserver

   19 p cit 10/05/2013 74 4

 • Mạng máy tính - Firewall

  Mạng máy tính - Firewall

   Bức tường lửa (Firewall): nằm giữa 2 networks  Bảo vệ hệ thống  Cung cấp kết nối an toàn giữa các mạng (inside outside)  Ngăn chặn các ngƣời dùng/chƣơng trình không có quyền truy cập vào private network/computer  Cài đặt các chính sách bảo mật  Kiểm soát luồng dữ liệu  từ mạng bên trong đi ra ngoài ...

   22 p cit 10/05/2013 173 5

 • Mạng máy tính - Workgroup - Domain

  Mạng máy tính - Workgroup - Domain

   Peer-to-peer  Mỗi máy: thông tin bảomật, tài nguyên, người dùng riêng  Server -client  Quản lý tập trung:  Người dùng  Chính sách  Tài nguyên  Server quản lý: domain controller (DC)

   48 p cit 10/05/2013 140 6

 • Mạng máy tính - Dịch vụ FTP

  Mạng máy tính - Dịch vụ FTP

  FTP = File Transfer Protocol  Rfc 959  Cho phép truyền tải tập tin từ/đến máy ở xa  Tầng transport: TCP  Hoạt động theo mô hình Server –Client  Command connection:  dùng để trao đổi các command giữa client và  Port: Server-21, Client –port linhđộng Data port:  dùng để truyền dữ liệu giữa client và server...

   12 p cit 10/05/2013 130 4

 • Mạng máy tính - Dịch vụ Web

  Mạng máy tính - Dịch vụ Web

  Là từ viết tắt của World Wide Web (WWW)  Đối tượng(Object): một tài nguyên trên Internet HTML, XHTML, DOM, XML, text, hìnhảnh, audio, video,… Định danh: URL Web page: Gồm1..n đốitượng(object) Hyperlink (siêu liên kết) liên kết các trang web hoặc các dịch vụ trên Internet Web site Tập các trang web có liên quan với nhau Home page: trang...

   19 p cit 10/05/2013 70 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số