• Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 4: Xây dựng DNS Server

  Mục tiêu bài học nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên tắc hoạt động, tổ chức, xây dựng và quản lí dịch vụ phân giải tên miền DNS trên nền tảng Windows Server 2003; hiểu được mô hình phân giải tên trên hệ thống mạng Internet.

   50 p cit 21/04/2016 166 1

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ File Server

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 5 trình bày về dịch vụ File Server với một số nội dung cơ bản như sau: Mục đích của máy chủ File, cài đặt một máy chủ file NFS, cấu hình một máy chủ file Samba. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 21/04/2016 161 1

 • Mạng máy tinh - Chương 3: Lớp Transport

  Mạng máy tinh - Chương 3: Lớp Transport

  cung cấp truyền thông logic chạy trên các host khác nhau các giao thức transport chạy trên các hệ thống đầu cuối phía gửi: cắt các thông điệp ứng dụng thành các segment (đoạn), chuyển cho lớp network phía nhận: tái kết hợp các đoạn thành các thông điệp, chuyển cho lớp application có nhiều hơn 1 giao thức transport dành cho các ứng dụng Internet: TCP và UDP.

   111 p cit 17/04/2013 160 2

 • Mạng máy tinh - Chương 5: Lớp Link & các mạng LAN

  Mạng máy tinh - Chương 5: Lớp Link & các mạng LAN

  một số công nghệ: host và router gọi là các nút các kênh truyền thông nối liền các nút lân cận gọi là các kết nối (link) các kết nối hữu tuyến (wired) các kết nối vô tuyến (wireless) các LAN gói dữ liệu trong lớp 2 gọi là frame, đóng gói datagram lớp data-link có trách nhiệm truyền datagram từ 1 nút đến nút lân cận trên đường liên kết

   108 p cit 17/04/2013 149 2

 • Mạng máy tinh - Chương 2: Lớp Application

  Mạng máy tinh - Chương 2: Lớp Application

  server: host luôn hoạt động địa chỉ IP cố định nhóm các server để chia sẻ công việc clients: truyền thông với server có thể kết nối không liên tục có thể có địa chỉ IP thay đổi không truyền thông trực tiếp với client khác

   109 p cit 17/04/2013 145 2

 • Mạng máy tính - Chương 6: Các mạng không dây và di động

  Mạng máy tính - Chương 6: Các mạng không dây và di động

  Khác biệt với có nối dây …. cường độ tín hiệu giảm: tín hiệu radio giảm khi lan truyền trên đường (mất mát trên đường truyền) nhiễu bởi các nguồn khác: tần số mạng không dây đã chuẩn hóa (vd: 2.4GHz) được nhiều thiết bị dùng, các thiết bị gây nhiễu lẫn nhau lan truyền nhiều hướng …. làm cho truyền thông qua kết nối không dây thêm nhiều...

   63 p cit 17/04/2013 129 2

 • Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Kiểu của một ngôn ngữ lập trình được kí hiệu bởi các biểu thức kiểu (type expression). Biểu thức kiểu được định nghĩa như sau: Kiểu cơ sở là một biểu thức kiểu: boolean, char, integer, real, type_error, void Một tên kiểu là một biểu thức kiểu 3. Mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc là một biểu thức kiểu, các cấu trúc bao gồm: Mảng (array): Nếu T là...

   11 p cit 10/05/2013 129 1

 • Mạng máy tinh - Chương 4: Lớp Network

  Mạng máy tinh - Chương 4: Lớp Network

  chuyển các đoạn từ host gửi đến host nhận bên gửi sẽ đóng gói các đoạn vào trong các datagram bên nhận sẽ chuyển các đoạn cho lớp transport các giao thức lớp network trong mọi host, router Router sẽ xem xét các trường header trong tất cả các IP datagram đã được chuyển cho nó.

   128 p cit 17/04/2013 125 3

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DNS

  Chương 3 giới thiệu về dịch vụ DNS (Domain Name System). Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được các kiến thức như: Tổng quan về DNS, cách phân bố dữ liệu quản lý Domain Name, cơ chế phân giải tên miền, phân loại DNS Server, resource Recorde (RR), cài đặt và cấu hình DNS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 123 1

 • Bài giảng môn mạng máy tính

  Bài giảng môn mạng máy tính

  Một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nối bằng một cấu trúc nào đó. Hai máy tính được gọi là kết nối nếu chúng có thể trao đổi thông tin. Kết nối có thể là dây đồng, cáp quang, sóng ngắn, sóng hồng ngoại, truyền vệ tinh…

   238 p cit 17/04/2013 123 6

 • Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

  Trong hệ thống mạng người quả trị cần phải nắm vững phương thức triển khai địa chỉ IP, hệ thống mới có thể hoạt động ổn định. Bài học sau đây sẽ đi làm rõ các vấn đề trên. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p cit 21/04/2016 121 1

 • Mạng máy tính

  Mạng máy tính

  Internet bao gồm hàng triệu thiết bị tính toán kết nối với nhau: hosts = các hệ thống đầu cuối chạy các ứng dụng mạng Dữ liệu được truyền thông qua phương tiện truyền thông Cáp quang, cáp đồng, sóng radio, vệ tinh Tốc độ truyền = băng thông routers: chuyển các gói tin (gói dữ liệu hay gói điều khiển còn gọi là thông điệp)

   77 p cit 17/04/2013 118 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số