• Internet

  Internet

  Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp,...

   30 p cit 20/07/2012 189 8

 • Quản trị mạng Microsoft Windows

  Quản trị mạng Microsoft Windows

  Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện từ, tia hồng ngoại... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng. Các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính: - Các loại máy tính: Palm, Laptop, PC, MainFrame... - Các...

   325 p cit 19/07/2012 180 15

 • Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Kiểu của một ngôn ngữ lập trình được kí hiệu bởi các biểu thức kiểu (type expression). Biểu thức kiểu được định nghĩa như sau: Kiểu cơ sở là một biểu thức kiểu: boolean, char, integer, real, type_error, void Một tên kiểu là một biểu thức kiểu 3. Mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc là một biểu thức kiểu, các cấu trúc bao gồm: Mảng (array): Nếu T là...

   11 p cit 10/05/2013 180 1

 • Ôn tập Mạng máy tính

  Ôn tập Mạng máy tính

  Mạng máy tính (computer network):  Nhiều máy tính kết nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn.  Liên lạc và chia sẻ tài nguyên.

   28 p cit 10/05/2013 180 14

 • Mạng máy tính - Firewall

  Mạng máy tính - Firewall

   Bức tường lửa (Firewall): nằm giữa 2 networks  Bảo vệ hệ thống  Cung cấp kết nối an toàn giữa các mạng (inside outside)  Ngăn chặn các ngƣời dùng/chƣơng trình không có quyền truy cập vào private network/computer  Cài đặt các chính sách bảo mật  Kiểm soát luồng dữ liệu  từ mạng bên trong đi ra ngoài ...

   22 p cit 10/05/2013 173 5

 • Bài giảng hệ điều hành phân tán

  Bài giảng hệ điều hành phân tán

  Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ...

   183 p cit 10/05/2013 172 1

 • Mạng máy tính - Dịch vụ DNS

  Mạng máy tính - Dịch vụ DNS

   DNS = Domain Name System  Rfc1034, 1035  Chức năng: tên miền↔ địa chỉ IP

   32 p cit 10/05/2013 171 11

 • 101 lời khuyên cho người làm việc từ xa_P1

  101 lời khuyên cho người làm việc từ xa_P1

  Quyển sách 101 lời khuyên dành cho nhân viên kafm việc từ xa được soạn thảo nhằm giúp những người hiện đang học hoặc sẽ công tác từ xa hoặc những người làm việc tại nhà nâng cao kỹ năng của mình và đạt hiệu quả tốt trong công việc. Quyển sách cung cấp các thông tin những lời gợi ý những cái nhìn từ khái quát đến chi tiết của của mọi...

   233 p cit 19/07/2012 166 4

 • Bài tập Microsoft . NET

  Bài tập Microsoft . NET

  Windows Forms giống như Forms của VB6. Nó hổ trợ Unicode hoàn toàn, rất tiện cho chữ Việt và thật sự Object Oriented. Web Forms có những Server Controls làm việc giống như các Controls trong Windows Forms, nhất là có thể dùng codes để xử lý Events y hệt như của Windows Forms.

   175 p cit 19/07/2012 163 5

 • Mạng máy tính - Định tuyến

  Mạng máy tính - Định tuyến

  Router định tuyến một gói tin như thế nào? Dùng địa chỉ đích đến và bảng định tuyến Thực hiện:  Tìm record thích hợp trong bảng định tuyến  Tính địa chỉ đường mạng giữa địa chỉ đích đến với subnetmask của từng record  So sánh destination network với địa chỉ đường mạng vừa tính  Gởi gói tin theo thông tin...

   25 p cit 10/05/2013 154 3

 • Mạng máy tính - Dịch vụ Email

  Mạng máy tính - Dịch vụ Email

  Email (Electronic mail)  Dịch vụ thư điện tử  Hoạt động theo nguyên tắc “store -and –forward”  Gởi và nhận các thông điệp thông qua Internet  Text  File đính kèm  Hoạt động theo mô hình Server –Client  Server  Chuyển tiếp email  Giao tiếp với mail client và mail server  Client ...

   24 p cit 10/05/2013 146 5

 • Mạng máy tính - Workgroup - Domain

  Mạng máy tính - Workgroup - Domain

   Peer-to-peer  Mỗi máy: thông tin bảomật, tài nguyên, người dùng riêng  Server -client  Quản lý tập trung:  Người dùng  Chính sách  Tài nguyên  Server quản lý: domain controller (DC)

   48 p cit 10/05/2013 139 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số