• Bài giảng Truyền thông đại chúng

  Bài giảng Truyền thông đại chúng

  Bài giảng Truyền thông đại chúng nhằm trình bày về khái niệm truyền thông đại chúng, đặc trưng của truyền thông đại chúng Chức năng của truyền thông đại chúng, xu thế của truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông đại chúng.

   18 p cit 31/10/2014 929 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng - GV Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng - GV Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng do GV Lê Xuân Thành biên soạn trình bày về: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, khảo sát hệ thống hiện tại, thiết kế tổng thể, khảo sát và thiết kế chi tiết, lập dự toán và báo giá trong việc phân tích và thiết kế hệ thống mạng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

   52 p cit 28/06/2015 400 4

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - Chương 1: Tổng quan đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các ứng dụng đa phương tiện, phân loại các hệ thống đa phương tiện, những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cit 27/09/2016 355 1

 • Bài giảng Các phương thức tấn công mạng - Cao Hoàng Nam

  Bài giảng Các phương thức tấn công mạng - Cao Hoàng Nam

  Bài giảng Các phương thức tấn công mạng do Cao Hoàng Nam biên soạn trình bày về các phương thức tấn công mạng, những ví dụ điển hình, các loại hình tấn công phổ biến, cách đánh giá an toàn thông tin. Tài liệu hữu ích không chỉ với những bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin mà còn với các bạn thường xuyên làm việc trên mạng máy tính. Tham khảo...

   97 p cit 28/06/2015 351 5

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Chương 2: Mô hình phân lớp. Nội dung chính trong chương này gồm: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cit 10/08/2016 339 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Mạng cục bộ LAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mạng cục bộ LAN, LAN topologies, giao thức điều khiển truy cập đường truyền, phương pháp phân lượt truy cập đường truyền, một số chuẩn mạng cục bộ. Mời các bạn tham khảo.

   24 p cit 27/09/2016 334 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, mô hình mạng, đồ hình mạng, các thành phần trong mạng máy tính, các ứng dụng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cit 27/09/2016 321 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Mạng diện rộng WAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mạng WAN, công nghệ kết nối mạng WAN, định tuyến trong mạng WAN, các công nghệ truyền dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p cit 27/09/2016 317 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3a - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3a - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về các giao thức tầng ứng dụng. Chương này sẽ tập trung vào những nội dung chính, đó là: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, Web và HTTP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cit 10/08/2016 313 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Nội dung chính trong chương này gồm: Mạng máy tính và ứng dụng trong đời sống, phân loại mạng, giao thức mạng, các mô hình tham chiếu, chuẩn mạng máy tính, hệ điều hành trong môi trường mạng, mạng intrnet.

   31 p cit 10/08/2016 310 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 6: Mô hình TCP/IP và mạng internet" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày được mô hình và chức năng của TCP/IP, trình bày được các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket, biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6, xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP, trình bày được các khái niệm về...

   33 p cit 27/09/2016 308 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng" giúp người học có thể nắm được các kiến thức về các phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, phân biệt và lựa chọn được các loại phương tiện truyền dẫn, phân biệt và lựa chọn được các thiết bị mạng, thiết kế và cài đặt được các mạng LAN,...

   36 p cit 27/09/2016 292 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số