• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ hệ điều hành cung cấp, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, cấu trúc hệ thống, máy ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cit 23/03/2016 180 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ sở, các kiểu địa chỉ nhớ, chuyển đổi địa chỉ nhớ, verlay và swapping, mô hình quản lý bộ nhớ đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p cit 23/03/2016 138 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Tắc nghẽn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô hình hệ thống, định nghĩa, điều kiện cần của deadlock, Resource Allocation Graph, phương pháp giải quyết của deadlock, deadlock prevention,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p cit 23/03/2016 126 1

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 6: Các thành phần của hệ điều hành" cung cấp các kiến thức: Quản lý hệ thống file, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p cit 23/03/2016 176 2

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng AFsys 7.0

  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng AFsys 7.0

  AFSYS7.0 là phần mềm kế toán chạy trên hệ điều hành MS Windows. Để tìm hiểu sâu hơn về phần mềm này mời các bạn tham khảo "Tài liệu Hướng dẫn sử dụng AFsys 7.0". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   24 p cit 23/03/2016 169 1

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 3: Hệ thống nhớ" trình bày các nội dung: Cấu trúc phân cấp bộ nhớ máy tính, phân loại bộ nhớ máy tính, bộ nhớ ROM, bộ nhớ RAM, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p cit 23/03/2016 178 2

 • Bài giảng Các mô hình và phần mềm: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Hải Thanh

  Bài giảng Các mô hình và phần mềm: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Hải Thanh

  Mời các bạn cùng tìm hiểu ứng dụng một số mô hình tối ưu trong nông nghiệp; giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình; bài toán quy hoạch phi tuyến được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Các mô hình và phần mềm: Phần 1 của PGS.TS Nguyễn Hải Thanh.

   52 p cit 23/03/2016 152 2

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 2: Khối xử lý trung tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối xử lý trung tâm, tập lệnh máy tính, giới thiệu cơ chế ống lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cit 23/03/2016 151 2

 • Bài giảng Các mô hình và phần mềm: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Hải Thanh

  Bài giảng Các mô hình và phần mềm: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Hải Thanh

  Nối tiếp phần 1 của "Bài giảng Các mô hình và phần mềm" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các nội dung chính như giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu bằng phương pháp thỏa dụng mờ; mô hình và phần mềm tối ưu phi tuyến đa mục tiêu;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   45 p cit 23/03/2016 144 2

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiến trúc và tổ chức máy tính, cấu trúc và chức năng của máy tính, lịch sử phát triển máy tính, kiến trúc Von Neumann,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cit 23/03/2016 167 2

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 5: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp các kiến thức: Các thành phần của hệ thống máy tính, khái niệm hệ điều hành, các dịch vụ do HDH cung cấp, quá trình phát triển và một số khái niệm quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cit 23/03/2016 146 1

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 4: Hệ thống bus và thiết bị ngoại vi" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về các thiết bị ngoại vi, giới thiệu một số thiết bị vào và ra chính, giới thiệu chung về hệ thống bus,... Mời các bạn tham khảo.

   32 p cit 23/03/2016 124 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số