• UML mô hình hóa nghiệp vụ

  UML mô hình hóa nghiệp vụ

  Trực quan hóa những hệ thống phức tạp Dễ giao tiếp, dễ truyền đạt Giúp thực hiện những giải pháp dễ dàng hơn. Chúng ta có thể so sánh và tối ưu hóa Nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ Xác định được phạm vi hệ thống Biểu diễn sự thay đổi, cải tiến qui trình đã tồn tại, hoặc xây dựng qui trình mới, hoặc nâng cấp môi trường, …

   102 p cit 17/04/2013 170 1

 • Giới thiệu UML

  Giới thiệu UML

  Unified Modeling Language Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa UML không phải là một ngôn ngữ lập trình Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận. UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng

   25 p cit 17/04/2013 127 2

 • Software Engineering for Internet Applications

  Software Engineering for Internet Applications

  This is the textbook for the MIT course ‘‘Software Engineering for Internet Applications.’’ The course is intended for juniors and seniors in computer science. We assume that they know how to write a computer program and debug it. We do not assume knowledge of any particular programming languages, standards, or protocols. The most concise statement of the course goal is that ‘‘The student finishes knowing how to build amazon.com by...

   411 p cit 28/03/2013 110 1

 • Trình biên dịch nguyên lý kỹ thuật & công cụ tập 1

  Trình biên dịch nguyên lý kỹ thuật & công cụ tập 1

  Các nguyên tắc và kỹ thuật xây dựng trình biên dịch (compiler) hiện đã thông dụng đến nỗi các ý tưởng trong cuốn sách này đã được sử dụng rất nhiều trong hoạt động nghề nghiệp của một nhà khoa học máy tính. Việc xây dựng trình biên dịch đòi hỏi phải hiểu nhiều lĩnh vực: ngôn ngữ lập trình, kiến trúc máy tính, lý thuyết ngôn...

   134 p cit 21/03/2013 193 1

 • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm (Introduction to Software Engineering)

  Nhập môn Công nghệ học Phần mềm (Introduction to Software Engineering)

  Phần mềm (Software - SW) như một khái niệm đối nghĩa với phần cứng (Hardware - HW), tuy nhiên, đây là 2 khái niệm tương đối Từ xưa, SW như thứ được cho không hoặc bán kèm theo máy (HW) Dần dần, giá thành SW ngày càng cao và nay cao hơn HW

   30 p cit 21/03/2013 158 1

 • Ngôn ngữ lập trình C#

  Ngôn ngữ lập trình C#

  Trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thế giới ngày nay, với sự phát triển liên tục và đa dạng nhất là phần mềm, các hệ điều hành, các môi trường phát triển, các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do lợi ích khác nhau của các công ty phần mềm lớn làm ảnh hưởng đến những người xây...

   389 p cit 19/03/2013 195 6

 • Giáo trình SQL Server 2000

  Giáo trình SQL Server 2000

  Microsoft SQL Server 2000 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational database management system - RDBMS), nó cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu trữ dữ liệu cho các tổ chức thương mại lớn, cùng với việc truy xuất dữ liệu hỗ trợ đối với các người dùng thông qua internet. Nó cũng hỗ trợ khả năng truy xuất một cách dễ dàng đối với các...

   150 p cit 19/07/2012 239 4

 • Tự học ngôn ngữ lập trình MATLAP

  Tự học ngôn ngữ lập trình MATLAP

  MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

   138 p cit 19/07/2012 171 1

 • Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất

  Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất

  Cuốn sách này là sự tiếp nối cuốn Ngôn ngữ C lý thuyết và thực hành chương trình mẫu trong KHKT và quản lý kinh tế của tác giả. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Cơ sở và nâng cao. Phần cơ sở dựa trên nền của cuốn trước nhưng thêm và khá nhiều tư liệu mới cho đầy đủ như trong các chương mục hàm đệ quy, con trỏ hàm, cấu trúc, danh sách móc...

   546 p cit 19/07/2012 302 25

 • HTML5: Up and Running

  HTML5: Up and Running

  If you don't know about the new features available in HTML5, now's the time to find out. The latest version of this markup language is going to significantly change the way you develop web applications, and this book provides your first real look at HTML5's new elements and attributes. Even though work on HTML5 is ongoing, browsers such as Safari, Mozilla, Opera, and Chrome already support many of its features -- and browsers for smart phones...

   222 p cit 19/07/2012 133 4

 • The JavaScript Anthology 101 Essential Tips, Tricks & Hacks

  The JavaScript Anthology 101 Essential Tips, Tricks & Hacks

  Dynamic HTML isn’t a single piece of technology that you can point to and say, “This is DHTML.” The term is a descriptor that encompasses all of the technologies that combine to make a web page dynamic: the technologies that let you create new elements without refreshing the page, change the color of those elements, and make them expand, contract, and zoom around the screen. DHTML uses HTML, the DOM, and CSS in combination with a...

   158 p cit 19/07/2012 120 2

 • Đề cương bài giảng Java cơ sở

  Đề cương bài giảng Java cơ sở

  Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng 6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử dụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN BÀI 1. LÀM QUEN VỚI...

   193 p cit 19/07/2012 192 17

Hướng dẫn khai thác thư viện số