• Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên Linux

  Chương 6 giới thiệu các ứng dụng và tiện ích trên Linux. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chương trình ImageMagic, in ấn trong Linux, giới thiệu OpenOffice, làm việc với OpenOffice Writer, làm việc với OpenOffice Calc,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 128 2

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 18

  Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 18

  Parallel Processing thuộc Chapter 18 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về Multiple Processor Organization; Single Instruction, Single Data Stream - SISD; Single Instruction, Multiple Data Stream - SIMD; Multiple Instruction, Single Data Stream - MISD;...

   62 p cit 21/04/2016 118 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành cung cấp cho người học những nội dung sau: Giới thiệu Hệ điều hành Linux và các distro; quy trình boot của hệ thống phần cứng và hệ điều hành; cấu trúc ổ đĩa và mainboard: BIOS vs UEFI; MBR vs GPT; quản lý đĩa RAID;...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cit 21/04/2016 212 1

 • Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) cung cấp những nội dung kiến thức sau đây: Tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc Hệ điều hành, quản lý tiến trình (Processes), định thời CPU, đồng bộ hóa tiến trình, tắc nghẽn (Deadlocks), quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   322 p cit 21/04/2016 180 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: File system - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: File system - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này tiếp tục trình bày về hệ thống file trong Linux. Thông qua chương này người học sẽ biết được cách để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, cách để người dùng truy cập được dữ liệu, biết được các loại hệ thống file,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   134 p cit 21/04/2016 144 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Disk management - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Disk management - Nguyễn Xuân Vinh

  Ngày nay thiết bị lưu trữ sử dụng nhiều loại ổ cứng với mục đích khác nhau. Chương này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến việc quản lý ổ đĩa và các thiết bị lưu trữ trong hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   48 p cit 21/04/2016 144 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux installation - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux installation - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về cài đặt Hệ điều hành Linux. Những nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Các bản phân phối của Linux, cách tải các bản phân phối, hướng dẫn cài đặt, cấu trúc cây thư mục Linux,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p cit 21/04/2016 181 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: File system (Hard Link - Soft Link) - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: File system (Hard Link - Soft Link) - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này sẽ giới thiệu về hệ thống file trong hệ điều hành. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được các thành phần của file, về hardlinked và soft link (symbolic link, symlink),... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p cit 21/04/2016 127 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này giới thiệu về Hệ điều hành Linux. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về lịch sử của Linux, biết được tại sao sử dụng Linux, biết được các bản phân phối của Linux,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cit 21/04/2016 129 1

 • Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux commands - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux commands - Nguyễn Xuân Vinh

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các lệnh trong Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc Linux, Shell, cấu trúc hệ thống file, các kiểu file, đường dẫn, quy ước đặt tên file, các command thường dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   25 p cit 21/04/2016 126 1

 • Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 5, 6, 7, 8 - TS. Vũ Đức Lung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 5, 6, 7, 8 - TS. Vũ Đức Lung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Chương 5, 6, 7, 8 gồm có những nội dung chính như: Đồng bộ và giải quyết tranh chấp (Process Synchronization), tắc nghẽn(Deadlock), quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cit 21/04/2016 141 1

 • Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 1, 2, 3, 4 - TS. Vũ Đức Lung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 1, 2, 3, 4 - TS. Vũ Đức Lung

  Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Chương 1, 2, 3, 4 gồm có những nội dung chính sau đây: Tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc Hệ điều hành, quản lý tiến trình (Processes), định thời CPU. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cit 21/04/2016 142 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số