• Lecture Operating system concepts - Chapter 16: Distributed-file systems

  Lecture Operating system concepts - Chapter 16: Distributed-file systems

  Chapter 16 looks at the current major research and development in distributed-file systems (DFS). The purpose of a DFS is to support the same kind of sharing when the files are physically dispersed among the various sites of a distributed system.

   24 p cit 19/06/2016 106 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 15: Network structures

  Lecture Operating system concepts - Chapter 15: Network structures

  Lecture Operating system concepts (Sixth ed) - Chapter 15: Network structures. The main contents of this chapter include all of the following: Background, topology, network types, communication, communication protocol, robustness, design strategies.

   32 p cit 19/06/2016 126 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  Lecture Operating system concepts - Chapter 19: Security

  The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.

   17 p cit 19/06/2016 43 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 20: The Linux system

  Lecture Operating system concepts - Chapter 20: The Linux system

  In this chapter, we look at the history and development of Linux, and cover the user and programmer interfaces that Linux presents interfaces that owe a great deal to the UNIX tradition. We also discuss the internal methods by which Linux implements these interfaces. However, since Linux has been designed to run as many standard UNIX applications as possible, it has much in common with existing UNIX implementations. We do not duplicate the...

   56 p cit 19/06/2016 127 1

 • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003 (37tr)

  Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003 (37tr)

  Giới thiệu chung về Microsoft Project 2003; tạo một dự án;... là những nội dung chính mà bài viết "Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   37 p cit 19/06/2016 174 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 17: Distributed coordination

  Lecture Operating system concepts - Chapter 17: Distributed coordination

  Chapter 17 examines various mechanisms for process synchronization and communication, as well as methods for dealing with the deadlock problem, in a distributed environment. In addition, since a distributed system may suffer from a variety of failures that are not encountered in a centralized system, we also discuss here the issue of failure in a distributed system.

   49 p cit 19/06/2016 93 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 18: Protection

  Lecture Operating system concepts - Chapter 18: Protection

  The various processes in an operating system must be protected from one another’s activities. For that purpose, various mechanisms exist that can be used to ensure that the files, memory segments, CPU, and other resources can be operated on by only those processes that have gained proper authorization from the operating system. In this chapter, we examine the problem of protection in great detail and develop a unifying model for implementing...

   19 p cit 19/06/2016 154 1

 • Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007

  Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007

  Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về việc hướng dẫn khởi động Autocad 2D - 2007; lưu trữ; thoát khỏi Autocad 2D - 2007; giới thiệu hộp thoại Startup;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   110 p cit 19/06/2016 164 1

 • Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

  Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

  Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm; các hoạt động cơ bản của phát triển phần mềm; các quy trình phát triển phần mềm truyền thống; quy trình phát triển phần mềm thống nhất Rational Unified Process(RUP);... là những nội dung chính mà "Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm" hướng đến trình bày.

   40 p cit 19/06/2016 176 1

 • Chương trình đào tạo: Công nghệ phần mềm

  Chương trình đào tạo: Công nghệ phần mềm

  Chương trình đào tạo: Công nghệ phần mềm với mục tiêu đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT) có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng cài đặt, khai thác tốt các phần mềm ứng dụng, có khả năng viết được các phần mềm từ đơn giản đến phức tạp, có...

   15 p cit 19/06/2016 194 1

 • Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

  Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

  Bài viết "Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên" giới thiệu phần mềm quản lý Bộ chỉ thị PTBV Tây Nguyên, bao gồm các chức năng quản lý dữ liệu, phi thứ nguyên hóa, truy vấn và vẽ biểu đồ được xây dựng trên giao diện thân thiện với người sử dụng. Phần mềm được sử dụng như công cụ...

   9 p cit 19/06/2016 221 1

 • Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Cuốn sách "Học làm SEO trong 3 ngày" là một trong những cuốn sách được phát hành miễn phí đầu tiên nói về việc hướng dẫn làm seo cơ bản như: Giới thiệu Marketing và SEO hiện nay, thuật ngữ và hướng dẫn Onpage, hướng dẫn Offpage,... Hy vọng nội dung cuốn sách phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   64 p cit 25/05/2016 176 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số