• Phân tích hệ thống thông tin - Chương 7 – Thiết kế hệ thống

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 7 – Thiết kế hệ thống

  Tiêu chí phân chia: - Tính kết dính (cohesion): sự gắn bó về luận lý hoặc mục đích của các xử lý trong một hệ thống con. - Tính kết dính càng cao càng tốt. - Tính liên kết (coupling): Sự trao đổi thông tin và tác động lẫn nhau giữa các hệ thống con. - Sự liên kết này càng ít càng tốt.

   61 p cit 11/05/2013 145 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VII: Cascading Style Sheet - CSS

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VII: Cascading Style Sheet - CSS

  Bảng kiểu ( Style sheet) nhằm thõa mãn nhu cầu: - Thẩm mỹ - giữ tính thống nhất cho trang HTML. - Định dạng một số tính chất thông thường cùng một lúc cho tất cả các đối tượng trên trang. Tiện ích của CSS: - Tiết kiệm thời gian. - Khi thay đổi định dạng chỉ cần thay đổi CSS, các trang khác sẽ tự động cập nhật sự thay đổi đó....

   31 p cit 11/05/2013 144 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VI: Form

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VI: Form

  - Thu thập thông tin tên, đại chỉ, số điện thoại, email,...để đăng lý cho người dùng vào một dịch vụ, một sự kiện. - tập hợp thông tin để mua hàng. - Thu thập thông tin để phản hồi về một Website. - Cung cấp công cụ tìm kiếm trên Website.

   27 p cit 11/05/2013 153 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương V: Frame

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương V: Frame

  Khi cần hiển thị trên trình duyệt nhiều nội dung, chủ đề khác nhau trên cùng một trang thì một giải pháp có thể đáp ứng cho trường hợp này là frame. Có thể phân chia một trang thành các khung, cho phép người ta truy cập cùng một lúc có thể xem nhiều trang mà không cần cuốn màn hình, mỗi khung chứa một trang web riêng.

   17 p cit 11/05/2013 155 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương IV: Bảng - Trình bày

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương IV: Bảng - Trình bày

  Bảng thường được sử dụng để tạo các văn bản dạng nhiều cột hoặc phân chia trang thành nhiều vung2 khác nhau với những chủ đề khác nhau, rất tiện lợi trong thiết kế và trình bày trang web.

   16 p cit 11/05/2013 158 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương III: Danh sách

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương III: Danh sách

  Cú pháp nội dung 1 nội dung 2 ... - Shape 1, Shape 2: là loại bullet tự động đặt ở đầu dòng trong danh sách. - Shape 1: ảnh hưởng đến toàn danh sách. - Shape 2: ảnh hưởng đến một mục trong danh sách

   10 p cit 11/05/2013 81 2

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương II: Siêu liên kết- hình ảnh

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương II: Siêu liên kết- hình ảnh

  Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Một liên kết gồm 3 phần: Nguồn: chứa nội dung hiển thị khi người dùng truy cập đến, có thể là một trang web khác, một d9aon5 film, một hình ảnh hoặc một hộp thoại để giữ mail... Nhãn: có thể là dòng văn bản hoặc hình ảnh để người dùng Click vào khi...

   23 p cit 11/05/2013 159 4

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML

  Web Browser: trình duyệt web. Dùng để truy xuất các tài liệu trên các web Server. - Internet Explorer - Firefox, Opera... Home page: là trang web đầu tiên trong website Hosting provider: là công ty hoặc tổ chức đưa các trang của chúng ta lên mạng Publish: xuất bản trang web Web server là một chương trình đáp ứng yêu cầu truy xuất tài nguyên.

   41 p cit 11/05/2013 163 3

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Kiểm thử và bảo trì

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Kiểm thử và bảo trì

  Kiểm thử phần mềm: kiểm tra tính chính xác, an toàn, bảo mật và riêng tư của phần mềm bằng cách chạy thử để so sánh kết quả thực tế với lý thuyết nhằm mục đích phát hiện lỗi (nếu có). Kiểm thử chiếm 30% - 40% chi phí phát triển. Bảo trì phần mềm: là việc sửa đổi một phần mềm sau khi đã bàn giao để khắc phục các lỗi phát sinh, nâng...

   20 p cit 11/05/2013 171 2

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế xử lý

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế xử lý

  Cài đặt từ dưới lên:  Lần lượt cài đặt tất cả các module từ dưới lên.  Thao tác kiểm định được thực hiện sau khi hoàn tất việc cài đặt tất cả các module.

   12 p cit 11/05/2013 158 2

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

   Màn hình chính: cho phép người sử dụng chọn các công việc sẽ thực hiện với phần mềm.  Màn hình nhập liệu: cho phép người sử dụng nhập vào các thông tin để lưu trữ hoặc tính toán.  Màn hình tra cứu: cho phép tìm kiếm thông tin đã được lưu trữ với các tiêu chuẩn tìm kiếm.  Màn hình thông báo: hiển thị các thông báo, nhắc nhở.  Báo...

   26 p cit 11/05/2013 229 3

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

  Thiết kế dữ liệu - sơ đồ logic Thiết kế giao diện - danh sách các màn hình của phần mềm (màn hình thực đơn, màn hình nhập liệu, màn hình tra cứu…). Thiết kế xử lý - danh sách các xử lý của phần mềm.

   22 p cit 11/05/2013 171 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số