• Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

    Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

    Bài viết "Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên" giới thiệu phần mềm quản lý Bộ chỉ thị PTBV Tây Nguyên, bao gồm các chức năng quản lý dữ liệu, phi thứ nguyên hóa, truy vấn và vẽ biểu đồ được xây dựng trên giao diện thân thiện với người sử dụng. Phần mềm được sử dụng như công cụ...

     9 p cit 19/06/2016 221 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số