• Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Software management - Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Software management - Nguyễn Xuân Vinh

  Chương này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý phần mềm trong Linux. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định dạng tên phần mềm, phần mềm phụ thuộc, repository, quản lý phần mềm trên Redhat/Debian,...và những nội dung liên quan khác.

   26 p cit 21/04/2016 123 1

 • Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - PGS. Nguyễn Quốc Toản

  Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - PGS. Nguyễn Quốc Toản

  Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm; đặc tả phần mềm; thiết kế phần mềm; lập trình hiệu quả là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm" của PGS. Nguyễn Quốc Toản. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   25 p cit 21/04/2016 159 1

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình và luồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, định thời biểu tiến trình, các thao tác với tiến trình, giao tiếp giữa các tiến trình, giới thiệu về Luồng, lập trình trên vi xử lý đa nhân, mô hình đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cit 23/03/2016 163 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các giải thuật định thời, định thời trong hệ thống có nhiều bộ xử lý, đánh giá giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cit 23/03/2016 154 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 7: Main Memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, hoán vị(Swapping), cấp phát bộ nhớ liên tục, phân đoạn (Segmentation), phân trang (Paging), cấu trúc bảng trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cit 23/03/2016 163 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề miền tương trục, giải pháp phần mềm, giải pháp phần cứng, Semaphores, các bài toán đồng bộ hóa cổ điển, Monitors. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p cit 23/03/2016 168 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 8: Virtual Memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, phân trang theo yêu cầu, thay thế trang, cấp phát khung trang, thrashing, một số tác vụ với kỹ thuật bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p cit 23/03/2016 144 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dịch vụ của hệ điều hành, giao diện người dùng, lời gọi hệ thống, chương trình hệ thống, thiết kế và cài đặt, cấu trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cit 23/03/2016 209 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ điều hành là gì, tổ chức hệ thống máy tính, các thành phần của hệ điều hành, các môi trường điện toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p cit 23/03/2016 170 2

 • Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy Anh

  Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy Anh

  Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 6: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Deadlock là gì, các phương pháp xử lý Deadlock (Ngăn chặn Deadlock, tránh Deadlock, phát hiện và phục hồi từ Deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cit 23/03/2016 128 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 6 cung cấp cho người học những kiên thức về kiểm thử phần mềm. Các nội dung chính trong chương này gồm: Mục đích kiểm thử phần mềm, nguyên tắc kiểm thử, kiểm thử theo đường cơ bản, kiểm thử theo phân vùng tương đương, kiểm thử theo giá trị biên, các mức độ kiểm thử. Mời tham khảo.

   43 p cit 23/03/2016 176 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 3 trình bày về khảo sát và phân tích yêu cầu phần mềm. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm: Thu thập yêu cầu phần mềm, phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   101 p cit 23/03/2016 150 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số