• UML mô hình hóa nghiệp vụ

  UML mô hình hóa nghiệp vụ

  Trực quan hóa những hệ thống phức tạp Dễ giao tiếp, dễ truyền đạt Giúp thực hiện những giải pháp dễ dàng hơn. Chúng ta có thể so sánh và tối ưu hóa Nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ Xác định được phạm vi hệ thống Biểu diễn sự thay đổi, cải tiến qui trình đã tồn tại, hoặc xây dựng qui trình mới, hoặc nâng cấp môi trường, …

   102 p cit 17/04/2013 180 1

 • Giới thiệu UML

  Giới thiệu UML

  Unified Modeling Language Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa UML không phải là một ngôn ngữ lập trình Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận. UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng

   25 p cit 17/04/2013 134 2

 • Ngôn ngữ lập trình C#

  Ngôn ngữ lập trình C#

  Trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thế giới ngày nay, với sự phát triển liên tục và đa dạng nhất là phần mềm, các hệ điều hành, các môi trường phát triển, các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do lợi ích khác nhau của các công ty phần mềm lớn làm ảnh hưởng đến những người xây...

   389 p cit 19/03/2013 203 6

 • Bài giảng lập trình Visual Basic

  Bài giảng lập trình Visual Basic

  Màn hình giao tiếp: Nơi thiết kế giao diện chương trình để giao tiếp với người sử dụng. Điều khiển: Các thành phần sẽ vẽ lên form. Ví dụ: nhãn, ô nhập dữ liệu, nút lệnh. Thuộc tính: Tập hợp các thông tin liên quan trên đối tượng

   147 p cit 19/07/2012 191 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số